Hammaste juurekanalite erinevad preparatsioonitehnikad roostevabast terasest instrumente kasutades

3. Erinevad preparatsioonitehnikad roostevabast terasest instrumentidega

Reegel: olulisem on see, mis on juurekanalist eemaldatud, kui see, mis sinna sisse paigutatud.

Juureravi hõlmab endas nii mehaanilist instrumenteerimist kui keemilist töötlust (loputuslahused, vahepanused). Mehaaniline puhastamine ja kujundamine peab olema täpne (korrektne kanali tööpikkus + koonilisus + tipudiameeter), et keemiliste ainete oleks tagatud optimaalne juurdepääs mikroobidele. Kanal on korrektselt kujundatud siis, kui loputuslahused suudavad vajalikus koguses penetreeruda juurekanali apikaalosani.

3-0.png

Pildid hambast 36. A) Pilt on tehtud hamba juureravi ümberravi alustamisel. Näha on osaliselt eemaldatud pulbiruumi lagi, distaalne juurekanal nekrotiseerunud pulbikoega ning mesiaalsete juurekanalite projektsioonis kobrutav vatikuul. B) Hambal on teostatud korralik juurekanalite kujundamine ja desifektsioon. Hammas on valmis vahepanuse asetamiseks.