2. Juurekanalite preparatsioon

Hammaste juurekanalite mehaaniliseks preparatsiooniks on väga palju erinevaid tehnikaid. Kõigi eesmärgiks on elimineerida infektsioon võimalikult väheinvasiivselt ja hammast säästvalt.

Eeldused ideaalseks juurekanali preparatsiooniks:

  • täielik juurdepääs – kaviteet peab tagama takistusteta nähtavuse pulbikambrisse ja piisava juurdepääsu juurekanalitele juurekanali mistahes punktis;
  • pidevalt koronaalselt apikaalsele kulgev divergeeruv kooniline kanalikuju – aitab eemaldada preparatsiooniprahti, hõlbustab kujundamisel ja loputamisel ning hõlbustab kanalite täitmisel;
  • originaalanatoomia järgimine preparatsioonil;
  • hambakoe säilitamine.

back forward