Imetajate talvine jäljeloendus 2024

Sõraliste jäljed

1. Põder on meie kõige suurem imetaja ja ka ta jäljed on sõralistest suurimad, üksiku jälje pikkus on vasikatel 9 cm,  täiskasvanutel kuni 13-18 cm.

Erinevalt veise jäljest on põdra sõrad teravatipulised:
Põder
 
2. Hirve jäljed on märksa väiksemad, üksiku jälje pikkusega kuni 9cm ja ümaramate sõratippudega:
Hirv
 
3. Metssiga esineb tavaliselt erineva suurusega karjadena, üksiku jälje pikkus sõltuvalt looma vanusest 5-6 cm. Lisaks sõrajälgedele ulatuvad reeglina maha ka 2 tagapool asuvat sõrgatsit.
Metssiga
 
 
4. Metskits on  sõralistest väikseim ja ka üksikjälje pikkus on kuni 4-4,5 cm. Erinevalt metsseast tavaliselt tagumised sõrgatsid reeglina maad ei puuduta.
Metskits