Imetajate talvine jäljeloendus 2024

Andmekaitsetingimused

  1. Kampaanias osalemine on vabatahtlik
  2. Kui te olete ankeedis sisestanud oma e-posti aadressi, siis kasutab Tartu Ülikool seda ainult tagasiside andmiseks. Peale projekti lõppu teie e-posti aadress kustutatakse.
  3. Kui te jagate vaatlusvormi kaudu enda hetke asukohta (GPS-koordinaatidega), siis kasutame seda infot Eesti imetajate vaatluste asukoha määramiseks ning teie isikuga seoseid ei loo.
  4. Teie esitatud vaatlusandmeid edastame teadustööks anonüümsel kujul ning selle eesmärk on hinnata Eesti imetajate talvise jäljeloenduse vaatlustel sisestatud imetajaliikide arvukusindeksi määramisel. Andmetöötlust teevad Tartu Ülikooli teadlased.
  5. Kui olete meiega jaganud oma e-posti aadressi, lähtume ülikooli andmekaitsetingimustest