Imetajate talvine jäljeloendus 2024

ANDMETE EDASTAMINE

Andmeid on võimalik sisestada läbi:

 1. nutiseadme rakenduse PlutoF GO (RAKENDUSE ALLALAADIMINE NUTISEADMELE), valides rakenduse kaudu projekti “Jäljed lumel 2024”
  või
 2. Lime Survey keskkond (Lime Survey)

Andmete puhul on oluline järgnev:

 1. loenduse kuupäev, piirkond (küla täpsusega), mitu päeva on möödunud lumesajust;
 2. marsruut (lisada kaardi kuvatõmmis koos mõõdetud teepikkusega);
 3. ulukiliik ja jäljeridade arv transektil;
 4. inimese kontakt

Näiteks rakendus PlutoF GO võimaldab asukoha, kuupäeva ja koordinaadid määrata automaatselt, mis lihtsustab oluliselt andmete sisestamist ja edastamist.

PlutoF GO juhend

Vaatluste tegemiseks ja edastamiseks sobib väga hästi PlutoF GO nutirakendus, mida saab alla laadida nii App Store’st kui Google Play’st. Vaatlusandmete saatmiseks PlutoF elurikkuse töölauale on vajalik sisse logimine PlutoF kontoga. PlutoF konto saab registreerida siin: https://app.plutof.ut.ee/register või PlutoF GO rakenduses.

Vaatluse saatmiseks projekti raames peab täidetud olema projektiväli: “Jäljed lumel 2024”. Projekt leitakse otsingu kaudu, selleks peaks olema seade internetis. Soovitame transekti läbimise ajaks seada see projekt vaikimisi projektiks (Seaded->Vaatlus->vaikimisi projekt), siis on uue vaatluse sisestamisel see projekti juba eeltäidetud ja internetist otsima ei pea.

Määrangu lisamisel tuleb liiki otsida taksoni menüüst. Selleks, et seda toimingut saaks ka ilma internetita teha, soovitame seadetest alla laadida Eesti liikide nimekiri.

Vaatluse lisamine

 1. Asukoht: asukoha määramist lubavas telefonis ilmub automaatselt. Asukohta saab valida või täpsustada ka kaardil.
 2. Kuupäev ja kellaaeg ilmub automaatselt. Kui sisestad vaatlusi hiljem, siis muuda vastavalt kuupäeva ja kellaaega.
 3. Projekt: Jäljed lumel 2024.
 4. Takson: kirjuta liigi nimi või kui liigini ise määrata ei oska, siis kõrgema taksoni nimi (nagu näitek imetaja).
 5. Isendite arvuks märgi iga vaatluse puhul vaatluskohas transektiga ristuvate liigi jäljeridade arv (vt. allpool olevat juhendit). Kui u. 10 m sisse jääb mitu sama liigi tehtud jäljerida, sisesta need ühe vaatlusena ning jäljeridade arv märgi isendite arvuna.
 6. Vaatluse alus: Vaikimisi loeme, et sisestatud vaatlused on jäljeread; kui soovid sisestada ka muid imetajate vaatlusi transektil (nt.isendi vaatlus), siis märgi see “vaatluse alus”-e lahtrisse.
 7. Lisa vaatlusele ka foto või video, eriti kui kahtled oma määrangus. Selleks vajaliku nupu leiad kohe vaatluse lisamise lehe ülemises servas.
 8. Salvesta vaatlus ja saada see pilvekujulisele nupule vajutades ära. Saadetud vaatlus pole enam loendis nähtav. Transektil tehtud vaatluseid ei pea kohe üles laadima – võid seda teha nt. õhtul kodus või mujal kus on parem interneti leviala.

NB! Kui teed vaatlusi suurema seltskonnaga või juhendad vaatlusretke, palun loetle vaatlejatena üles kõik inimesed, kellel on PlutoF kasutajanimi. Võimalusel väldi olukorda, kus sama liigivaatluse sisestavad kõik vaatlusseltskonna inimesed eraldi.

Ilves