Imetajate talvine jäljeloendus 2024

Kiskjaliste jäljed

1. Hunt

Sügavas ja kerges lumes, on hundijäljed ebaselgemad. Siiski on enamasti esikäpa jäljed nähtavad ning jälg on piklik. Esikäpa jälje pikkus on 10-11 cm.

Hundi jälg

 

Hundijäljed liivas ja lumes. Esikäppade jäljed on veidi suuremad ja laiemad kui tagakäppade omad. Iseloomulikuks on jälgede suur sümmeetrilisus, kolmnurksed padjakesed välimistel varvastel, nähtav täht “X” või viisnurk.

Hunt liival ja lumel

Hundijäljeread. Sellise väga sirge jäljerea võivad endast maha jätta nii üksik hunt, kui ka terve kari. Seetõttu võib neid olla raske taoliste jäleridade alusel lugeda, lihtsam on hunte loendada teede ületamisel, kui eri loomade jäljed üksteisest lahknevad.

Hundi jäljerida

 

2. Ilves

Ilvese jäljed kruusal ja lumel. Ilvesejälje puhul on iseloomulikuks tunnuseks jälje assümeetria. Jälg meenutab suure kassi jälge. Esikäpa jälje pikkuseks on 7-9 cm, tagumise käpa jälg on natuke väiksem.

Ilves kruusal lumel

 

Ilvesejäljed on vähese lume peal või sügavas lumes väga erinevad. Sügavas lumes võivad jääda ka küünejäljed näha, mille tõttu võib neid jälgi sassi ajada hundiga.

Ilves vähesel lumel

 

Suuruse ja jälgede asetuse poolest sarnaneb ilvese jäljerida hundi omaga.

Ilvese jäljerida

 

3. Metsnugis

Metsnugis on meie metsade umbes kassisuurune vilgas kärplane. Metsnugise esi- ja tagajalgadel on viis küünistega varvast. Esijala jälg lumes on 5–7 cm pikk, tagajalal 5 cm. Metsnugis liigub tavaliselt hüpates, mistõttu koosneb tema jäljerida enamasti paarisjälgedest, kus loom on asetanud oma tagakäpad täpselt esikäppade jälgedesse, hüpete vahe on 50–70 cm.

Metsnugis