Mall Jõgi

Books in Estonian

Non-fiction
Kõnelesid. Jutuajamisi kirjarahva ja teadlastega aastatest 1979-2006. Tallinn: Tänapäev, 2007, 389 lk.
Ajaloo ja argipäeva ees: artikleid ja mälestusi. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2008, 327 lk.