General treatments – books in Finnish

Monographs, dissertations

Endel Nirk, Viron kirjallisuus. Suomentanut Eva Lille. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1986, 391 pp.
Toivo Kuldsepp, Suomen siltaa rakentamassa: Viron kirjallisuuden esittely ja vastaanotto Suomessa. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1986, 171 pp.
Arvo Mägi, Viron kirjallisuuden historia. Suom. Martti Rauhala, kuvittanut Annikki Puurunen. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1965, 154 pp.

Friedebert Tuglas, Viron kirjallisuuden historia; Aarni Penttilä, Unkarin kirjallisuuden historia. Helsinki: Otava, 1939, 180 pp.


Article collections

Eeva Niinivaara, Kasvumaa: Eeva Niinivaaran kirjoituksia vuosilta 1923-1981.  Castrenianumin toimitteita, no 23. Helsinki: Helsingin yliopisto, 1981, 256 pp. [See contents.]