Mis on erivajaduste identifitseerimine?

Tänapäeva kaasava hariduse tingimustes puutub iga õpetaja kokku lastega, kelle puhul on põhjust rääkida erivajadustest,  väljendugu need siis käitumise või õppimise probleemides. Samas kontekstis  kasutatakse ka väljendit "erivajaduste identifitseerimine". 

Mõtle! 
Mida tähendab Sinu arvates erivajaduste identifitseerimine? Kas see on

  • puude ja selle raskusastme määramine?
  • diagnoosi panemine?
  • arengu puudujääkide kindlaks tegemine  (mida isik oskab vähem kui teised)?
  • miski muu ..... ?

Tavapärasest erinev areng toob kaasa isiku teistsugused vajadused ehk nn. erivajadused (EV), mille tõttu ta võib jääda teistega võrreldes ebasoodsasse olukorda mitmetes eluvaldkondades. Seda eelkõige juhul, kui tema eripäraste vajadustega ei arvestata. Pedagoogilises kontekstis nähakse erivajadustena seisundeid, mis raskendavad oluliselt  hariduse omandamise võimalusi ja mille tõttu tuleb õpikeskkonda ümber korraldada kas siis füüsilises mõttes või õpetamismeetodite mõttes. Selleks, et niisuguseid ümberkorraldusi teha viisil, mis vastaks parimal moel lapse vajadustele, peab need vajadused kõigepealt kindlaks tegema.  

Erivajaduste identifitseerimine tähendab erivajaduste kindlaks tegemist ehk protsessi lapse arenguerinevuste märkamisest sekkumise kavandamiseni.  

back forward