Ülevaade erivajaduste identifitseerimise olemusest ja ajaloost

Avaleht

Autor: Kaili Palts (MSc ), 
Tartu Ülikooli eripedagoogika osakond
2013

Sisupakett on mõeldud õpetajakoolituse üliõpilastele, toetamaks erivajaduste identifitseerimise kursuse läbimist. Õppijal peavad olema eelteadmised tunnetuspsühholoogiast, arengupsühholoogiast ja erivajaduste psühholoogiast. Sisupaketi läbimine võtab aega umbes 5 tundi.

Sisupaketi eesmärgiks on luua taust tavapärasest erineva arenguga laste õpetamise individualiseerimise alustest; selgitada, milles seisneb laste erivajaduste identifitseerimine; anda ülevaade laste arengutaseme hindamise olulisematest aspektidest. Seda kõike tehakse tulevaste õpetajate ja eripedagoogide vajadustest lähtuvalt.

Õpijuhised

Sisupakett on üles ehitatud tekstina, mis jaguneb peatükkideks ja alapeatükkideks. Teksti sisse on pikitud küsimused, mis aitavad aktiveerida õppija varasemaid teadmisi ning ergutavad arutlema. Need on esitatud tekstikastikestes, kusjuures ilma pildita kastikestes olevad ülesanded sisaldavad õppejõu kommentaari. Püüa vastata enne küsimusele ja alles siis ava kommentaar kastikeses oleva küsimuse tekstil klõpsates. Sisupakett lõpeb enesetestiga, mis võimaldab kontrollida oma teadmisi. Kasuta seda võimalust kindlasti!

Sisupaketi tulemuslikult läbinud õppija: 

  1. teab, millest tuleneb vajadus laste arengutaseme määratlemiseks;
  2. esf198.jpgteab erivajaduste identifitseerimise eesmarki ja väljundit;
  3. teab, milles seisneb erivajaduste identifitseerimine;
  4. omab ülevaadet erivajaduste identifitseerimise etappidest;
  5. teab, milliste põhimõtete järgi hindamist läbi viiakse;
  6. on kursis laste arengutaseme hindamise ajalooga.