Culture evenings

Japanese Culture Evening (23.05.2022)

Time and venue (EST below)

17:00–21:00, Lille 10, Tartu (Tartu Nature House) The group is full, but it is still possible to register on the waiting list.
*Participation fee 7 euros, prior registration required
*
The Participation fee is collected to cover the rent of the rooms.

18:00–21:00, Lille 10, Tartu (Tartu Nature House) The group is full, but it is still possible to register on the waiting list.
*Participation fee 5 euros, prior registration required

*The Participation fee is collected to cover the rent of the rooms.


NB! Please arrive 15 minutes before the start of the event.

Programme

The eightteenth event in the series will introduce Japanese tea culture. The event is hosted by the UT Human Resources Office and Tartu Nature House. The organizers of the event are Embassy of Japan in Estonia, University of Tartu Asia Centre and Japanese restaurant Tokumaru. The making of the tea is demonstrated by Ms. Chisato Ohtsuka.

You will have the chance to learn exciting things about the customs and traditions of Japanese tea & food traditions. In Japan, tea is more than just a hot drink. It is a significant ritual that has a lot of meaning within the history and culture. The tea ceremony represents purity, tranquillity, respect and harmony and a lot of preparation goes into this important event. During this culture evening you will have the opportunity to take part in a tea demonstration and learn how to make and drink Japanese matcha tea.


Programme highlights:

 • 17:00 Introduction of the tea ceremony. Japanese matcha tea demonstration
 • 18:00 Snacks & drinks
 • Presentation about Japanese tea & food culture
 • Film screening “Every Day a Good Day” (2018, OMORI Tatsushi). Watching of the film is supported by the Japan Foundation.
  Based on essayist Morishita Noriko’s longselling book.
  At the recommendation of her mother, 20-year-old Noriko and her cousin Michiko start taking tea ceremony lessons with Takeda, who has a reputation for being an extraordinary teacher. At first, Noriko is confused by the intricate rules, but after two years she comes to realize the profundity of the tea ceremony.
 • Quiz and discussion

 

Participation

Everybody is welcome, regardless of age! Event will be held in English. The fee for the tea demonstration workshop (starts at 17:00) is 7 euros. The fee for the participating presentation and discussion (starts at 18:00) is 5 euros. For registration, please send an e-mail to sirli.urbas@ut.ee with the participant’s name(s) and the starting time of the event (either 17:00 or 18:00). If the group is completed, we will send you an e-mail to let you know that you are on the waiting list. We will notify you if there are vacancies according to the cancellations. The deadline for registration is 04.05.2022 or until the places are full. For any further information, please contact, Sirli Urbas (sirli.urbas@ut.ee).

Important to know

Please stay home if you are unwell. This is for the safety of all of us.

Please note

 • During our events organizers might take photos and publish them (print, web, social media) in connection with the University of Tartu. The photos will not be given to third parties and they will not be used commercially. If you do not agree with your picture (or photo of your child) being taken please tell us at the beginning of each event. The organizers are not responsible for the photos taken by the participants of the event and the subsequent use of those photos.
 • We appreciate you enrolling all the people you wish to bring along and please let us know if you have to cancel your participation. This helps us to plan our events and costs better.
 • We don’t plan dangerous activities but participation is still at your own risk. Parents are responsible for their children and are expected to supervise them. Claims against University of Tartu or a member of staff.

 

matcha tea

 

Aeg ja koht

17.0021.00, Lille 10, Tartu (Tartu loodusmaja) Grupp on täis, kuid on võimalik registreeruda järjekorda.
*Osalustasu 7 eurot, eelnev registreerumine kohustuslik
*Osalustasu kogutakse ruumi rendi katteks
18.0021.00, Lille 10, Tartu (Tartu loodusmaja) Grupp on täis, kuid on võimalik registreeruda järjekorda.
*Osalustasu 5 eurot, eelnev registreerumine kohustuslik
*Osalustasu kogutakse ruumi rendi katteks

NB! Palume kohale tulla 15 min enne ürituse algust

Kava

Sarja kaheksateistkümnes kultuuriõhtu keskendub Jaapani teekultuuri tutvustamisele. Võõrustajateks on TÜ personaliosakonna töötajad koos Tartu loodusmaja inimestega. Üritust on aidanud korraldada Jaapani Suursaatkond Eestis, TÜ Aasia keskus ja jaapani restoran Tokumaru. Teevalmistamist demonstreerib jaapanlanna Chisato Ohtsuka.
Jaapanis on tee palju enamat kui kuum jook. Teetseremoonia on üks au sees olevamaid Jaapani traditsioone. Jaapani teetseremoonia esindab puhtust, austust, harmooniat ja rahu. Seekordsel kultuuriõhtul on võimalik osa saada jaapani macha tee serveerimise ja joomise demonstratsioonist, sh õppida ise teed valmistama.

 

Ajakava:

17.00 Teetseremoonia tutvustamine. Jaapani matcha tee valmistamise töötuba

18.00 Suupisted ja joogid üritusel osalejatele
Jaapani tee- ja toidukultuuri tutvustamine
• Filmi “Iga päev on hea päev” (2018) vaatamine. Filmi näitamist toetab
Jaapani Fond.

Film on tehtud Noriko Morishita raamatu põhjal. 20-aastane Noriko ja tema nõbu Michiko otsustavad ema soovitusel hakata teetseremooniat õppima. Õpetaja Takeda on kuulus kui väga eriline meister. Alguses on Noriko segaduses rangetest reeglitest, aga kahe aasta jooksul õpib ta teetseremooniat väärtustama.
• Arutelu ja viktoriin

 

 

 

Osalemine

Oodatud on huvilised igas vanuses! Õhtu on inglise keeles. Osalemine kell 17.00 algavas tee demonstratsiooni töötoas maksab 7 eurot. Kell 18.00 algaval tee- ja toidukultuuri tutvustaval esitlusel jaarutelul osalemine maksab 5 eurot. Registreerumiseks saatke palun e-kiri aadressile sirli.urbas@ut.ee osaleda soovija(te) nime(de)ga ja ürituse kellaajaga (kas kl 17.00 või kl 18.00). Kohtade arv on piiratud, kui grupp on täis, saadame teile teate, et olete ürituse järjekorras. Registreerumise tähtaeg on 04.05.2022 või kuni kohad on täis. Küsimuste korral ja lisainfo saamiseks palun võtke ühendust Sirli Urbasega (sirli.urbas@ut.ee).

Teadmiseks

Kui oled haige, jää palun koju. See palve on kõigi meie turvalisuse huvides.

 

Veel olulist

 • Pildistamine: võib juhtuda, et korraldajad teevad kultuuriõhtutel fotosid ning avaldavad need hiljem Tartu Ülikooliga seotud infokanalites (prinditud kujul, veebis, sotsiaalmeedias jm). Fotosid ei anta kolmandatele isikutele ega kasutata kommertseesmärkidel. Kui te ei soovi, et teid või teie alaealisi lapsi pildistataks, palun öelge seda enne sündmuse toimumist korraldajale. Korraldajad ei võta vastutust teiste sündmusel osalejate poolt tehtud fotode ning nende kasutamise eest.
 • Oleme tänulikud, kui registreerite sündmusele kõik inimesed, kes teiega kaasa tulevad ning annate meile teada, kui osalemise tühistate. See aitab meil sündmusi paremini planeerida.
 • Me ei planeeri riskantseid tegevusi, ent osalemine on ikkagi omal vastutusel. Palume lastega tulijatel neil ise silm peal hoida. Anname oma parima, et sündmused sujuksid kenasti, kuid TÜ ega Tartu loodusmaja ei vastuta ettenägematute probleemsete juhtumite eest (vargus, vigastus jmt).