Ümberpööratud auditoorium

Ümberpööratud auditooriumi võimalused ja ohud

Vaata läbi järgnev videoinetervjuu ümberpööratud auditooriumi metoodikat katsetanud õppejõuga.

motle-l.png Mõtle: Millised on võimalused ümberpööratud auditooriumi kasutamiseks sinu kursuses? Millised ohud sellega võivad kaasneda?

Toetudes videolongule vasta järgnevatele küsimustele:

ylesanne.pngÜlesanne:  Kuidas on videointerviuus kirjeldatud kursus muutunud?

Pilt
1
jäänud samaks

Unselect

vähenenud

Unselect

suurenenud

Unselect

pole videoloengu põhjal üheselt vastatav

Unselect

2
jäänud samaks

Unselect

vähenenud

Unselect

suurenenud

Unselect

pole videoloengu põhjal üheselt vastatav

Unselect

3
jäänud samaks

Unselect

vähenenud

Unselect

suurenenud

Unselect

pole videoloengu põhjal üheselt vastatav

Unselect

4
jäänud samaks

Unselect

vähenenud

Unselect

suurenenud

Unselect

pole videoloengu põhjal üheselt vastatav

Unselect