Ümberpööratud auditoorium

Avaleht

Einike Pilli (PhD), Taavi Vaikjärv (PhD)
Tartu Ülikool


Ümberpööratud klassiruumi metoodika puhul on oluline roll iseseisvalt tehtud tööl, mistõttu tahame anda osalejatele sama kogemuse läbi veebipõhise minikursuse. Minikursusel on iseõppimise vahendid (video, veebipõhine materjal, juhtumid) koos ülesannetega, mida nende põhjal tuleb täita. Selleks kulub aega ligikaudu 4 akadeemilist tundi (0,15 EAP).

Õpiväljundid:

  • minikursuse läbinud tunnevad ja oskavad rakendada ümberpööratud klassiruumi metoodikat;
  • analüüsivad õppejõu rolli muutust tänapäevastes õpikeskkondades;
  • tunnevad peamisi ümberpööratud klassiruumi meetodeid;
  • tunnevad üliõpilaste motiveerimise võtteid kavandatud õpitulemuste saavutamiseks;
  • analüüsivad ümberpööratud klassiruumi piiranguid ning teavad, kuidas neid ületada.

best_esf.png