Ümberpööratud auditoorium

Sissejuhatus

Ümberpööratud klassiruum on lähenemisviis õppimisele, mis rõhutab õppija suurt rolli õppeprotsessis. Õppematerjalide lisanduv kättesaadavus on üks mitmest põhjusest selle lähenemisviisi populaarsuse kasvuks. Seega on tegemist uue nimega mõtteviisile, mis on praktikas osaliselt juba tuttav.

Ümberpööratud klassiruumi õpiobjekt on mõeldud kõigile neile, kes õpetavad ja tahavad õpetada veelgi paremini, tõhusamalt ja tulemuslikumalt. See eeldab õppijate suuremat aktiivsust ning seetõttu ka nende usaldamist oma õppimist puudutavas. Ometi ei jää õppija üksi, vaid selle metoodika puhul on oluline motiveerida õppijat ja pakkuda talle pidevat tagasisidet oma õppimise tulemuslikkusest.

Õpiobjekti efektiivsesks kasutamiseks järgige järgmiseid samme:

  • liikuge edasi üks lehekülg korraga
  • iga mõtlemisnupukese ja ülesande koha peal peatuge ning täitke etteantud korraldused
  • ülesannete juures on juhised enesekontrolliks – kasutage neid siis kui ülesanne on täidetud
  • kui jääte ülesande lahendamisel hätta, siis liikuge tagasi ja korrake õpitut
  • olles läbinud terve õpiobjekti, kontrollige, kas olete omandanud etteantud väljundid

Loodame, et naudite protsessi!

Einike ja Taavi