Viidete haldurid Zotero ja Mendeley

Töö kaustadega ja topeltkirjete kustutamine

Minu raamatukogu sisaldab kõiki Zoterosse kantud kirjeid. Et neid teemade kaupa sorteerida, saab lisaks luua erinevaid kaustu.  Selleks klõpsake ülemisel tööriistaribal kõige vasakpoolset kaustaga ikooni (Uus teema).  Lohistage Minu raamatukogu vaates kirjete loetelust kirjed kausta. Kõik kirjed jäävad alles Minu raamatukogusse. Kuigi kirjed on nii kaustas kui Minu raamatukogus, ei loeta neid topeltkirjeteks.

Kirje eemaldamiseks teemakaustast valige vasakult kaust, valige keskmises aknas kirje(d), mida soovite eemaldada ja vajutage Delete klahvi või tehke parem hiireklõps valitud kirje(te)l ja valige Kirje eemaldamine teemast. Nii eemaldatakse kirje ainult valitud kaustast, Minu raamatukokku jääb see alles ja kui kirje on ka mõnes teises kaustas, siis jääb see ka sinna alles.

Kirje kustutamiseks valige kirjed teemakaustas või Minu raamatukogu vaates, tehke parem hiireklõps valitud kirje(te)l ja valige Move Item(s) to Trash. Minu raamatukogu vaates kustuvad valitud kirjed ka Delete klahvi vajutades.

Minu raamatukogu vaates saab näha, millises kaustas kirje asub. Selleks klõpsake kirjel ning seejärel vajutage Ctrl klahvi. Vasakul aknas värvub kaust, kus kirje asub, kollaseks.

Topeltkirjete kustutamiseks klõpsake vasakus menüüs kausta Duplicate items.

Topeltkirjed

Nüüd on keskmises aknas topeltkirjed märgitud. Paremas aknas tuleb valida, kumma versiooni soovite säilitada. Klõpsates kuupäevadel, näete täpsemalt kirje andmeid. Kui allesjääv versioon on valitud, klõpsake 2 kirje liitmine.

Neid kirjed, mis ei ole ühessegi kausta lisatud, näete valikus Teemata kirjed (Unfiled items).