Viidete haldurid Zotero ja Mendeley

Kirjete parandamine

Zotero kirjete parandamine käsitsi

Kuigi Zotero oskab väga paljudelt erinevatelt veebilehtedelt kirjeid automaatselt üle kanda, tuleb need siiski üle vaadata, sest veebilehtedel olevate andmebaaside struktuur pole alati standardne ning siis ei tunne Zotero ära, kas on tegemist raamatu, artikli või veebilehega.

Kuigi võimalikke välju on kirjetes palju, peab olema alati täidetud viitamiseks vajalikud väljad autor, pealkiri, ilmumisaasta,

  • raamatutel lisaks ilmumiskoht,
  • ajakirjadel lisaks ajakirja pealkiri, köide, number, leheküljed,
  • ajalehtedel lisaks lehenumbri ilmumise kuupäev.

Alati on otstarbekas Zoterose kantud kirjete puhul paremas aknas olevatele andmetele pilk peale heita ja vajadusel käsitsi täiendada ja parandada. Enamikku välju saab klõpsata ja muuta. Muudatused salvestatakse nende tegemisel automaatselt.

Zotero juhendites soovitatakse hoida Zoteros artiklite, raamatute jne pealkirjad esisuurtähega kirjutatud (sentence case).  Kui originaalis on need läbivalt suurtähtedega ja tulevad nii ka Zoterosse, siis saab seda Zoteros paremal toimetamise aknas parema hiireklõpsuga pealkirjal ära muuta.  Nt APA stiilis on artiklite pealkirjad esisuurtähega. Kui valitud viitestiil nõuab läbivat suurtähte, siis suudab Zotero bibliograafia vormistamisel seda automaatselt õigesti teha. Vt https://www.zotero.org/support/kb/sentence_casing.

Digitaalselt ilmunud objektide puhul, tuleks viidata ka objekti püsiidentifikaatorile (nt DOI, handle). Püsiidentifikaator on veebiallikate puhul eelistatum kui URL, kuna objekti muutmise puhul viib püsiidentifikaator alati kasutatud versioonini, URL aga uuendatud versiooni või kustutatud allika puhul üldse millegi muuni. DOI number ei muutu ja selle kaudu leiab kasutatud allika alati üles. DOI numbrit saab ka Zoterosse ise lisada.

NB: Kui kasutate andmebaase läbi Tartu Ülikooli raamatukogu andmebaaside nimekirja ning sisenete neisse lingiga “Ligipääs TÜ kasutajatunnustega”, siis suunatakse teid andmebaasi läbi proksiserveri, millelt salvestuv URL viitamiseks ei sobi, kuna ei ole kõigile ligipääsetav. Seega tasuks Zoterosse kirjeid salvestades eelistada VPN ühendust või pärast kirje lisamist veenduda, et kirje infos oleks olemas DOI ning (ez)proxy sõna sisaldav URL kirje infost kustutada.

Kui kirjet Zoteroga tõmmata ei saa, tuleb kõik eelpoolnimetatud andmed käsitsi sisestada. Selleks klõpsake Zoteros rohelisel plussmärgiga ikoonil ja valige sobiv kirje tüüp ning sisestage vajalikud andmed Zotero paremasse aknasse.

Eesti artiklite andmebaasidest kirjete salvestamine ja parandamine

Andmebaas DIGAR Eesti artiklid ei võimalda Zoterosse kirjeid lisada otse andmebaasist. Viitamiseks vajalikud andmed tuleb ise käsitsi sisestada Zotero paremasse aknasse.

Tavaliselt tuleb Eesti artiklite andmebaasist ISE (ise.elnet.ee) kirjeid tõmmates lisada käsitsi ajakirja number ja artikli leheküljed ajakirjas. ISEst tõmmatud kirjete puhul ei suuda Zotero vahet teha ajakirjaartiklil ja ajaleheartiklil.

Ajaleheartikkel: kirje tüüp – ajaleheartikkel. Klõpsata väljal AEG ning lisada kuu ja kuupäev vormis aaaa-kk-pp (näiteks: 2014-06-27) väljale LEHEKÜLJED lisada leheküljenumber.

Kirjete muutmise näide

Klõpsake Zotero paremas aknas sõnal või numbril, mida tahate muuta.

iseise