Mendeley installeerimine

Mendeley kasutajakonto loomine

  1. Minge Mendeley kodulehele
  2. Klikkige nupul  
  3. Looge uus konto või kasutage oma Facebook'i kontot
  4. Peale konto loomist suunatakse värske kasutaja installeerima Mendeley (Windows) töölauda. Töölaua saavad installeerida ka Mac'i, Linux'i võiI Iphone'i/Ipad'i kasutajad.
  5. Mendeley viidete haldamise funktsiooni kasutamiseks tuleb laadida tekstitöötlusprogrammi Mendeley plugin.  
  6. Akadeemilistest andmebaasidest teadustööde lisamiseks Mendeley' töölauale tuleb lohistada veebilehitseja järjehoidjaribale Mendeley Web Importer.  See võimaldab salvestada ekraanipilti v veebilehte. Importija installeerimisnupp on teie internetiprofiili töölaual.  

Mendeley töölaua installeerimine oma arvutisse 

1. Klõpsake  
2. Salvestage fail oma arvutisse.
3. Tehke salvestatud faili topeltklõps selle käivitamiseks.
4. Teie tööalauale ilmub Mendeley ikoon. Tehke sellel topeltklõps Mendeley töölaua avamiseks.

Info: https://sites.google.com/site/mendeleyjuhend/alustamine

back forward