Kirjete parandamine

Zotero kirjete parandamine käsitsi

Kuigi Zotero oskab väga paljudelt erinevatelt veebilehtedelt kirjeid automaatselt üle kanda, tuleb need siiski üle vaadata, sest veebilehtedel olevate andmebaaside struktuur pole alati standardne ning siis ei tunne Zotero ära, kas on tegemist raamatu, artikli või veebilehega.

Kuigi võimalikke välju on kirjetes palju, peab olema alati täidetud autor, pealkiri, ilmumisaasta.

  • Raamatutel lisaks ilmumiskoht.
  • Ajakirjadel lisaks ajakirja pealkiri, köide, number, leheküljed.
  • Ajalehtedel lisaks lehenumbri ilmumise kuupäev.

Kui kirjet Zoteroga tõmmata ei saa, tuleb kõik eelpoolnimetatud andmed käsitsi sisestada. Selleks klõpsake rohelisel plussmürgiga ikoonil ja valige sobiv kirje tüüp ning sisestage vajalikud andmed Zotero paremasse aknasse.

Eesti artiklite andmebaasidest kirjete salvestamine ja parandamine


Andmebaas DIGAR Eesti artiklid ei võimalda Zoterosse kirjeid lisada otse andmebaasist. Viitamiseks vajalikud andmed tuleb ise käsitsi sisestada Zotero paremasse aknasse.

Tavaliselt tuleb Eesti artiklite andmebaasist ISE (ise.elnet.ee) kirjeid tõmmates lisada käsitsi ajakirja number ja artikli leheküljed ajakirjas. ISEst tõmmatud kirjete puhul ei suuda Zotero vahet teha ajakirjaartiklil ja ajaleheartiklil. 

Ajaleheartikkel: kirje tüüp - ajaleheartikkel. Klõpsata väljal AEG ning lisada kuu ja kuupäev vormis aaaa-kk-pp (näiteks: 2014-06-27) väljale LEHEKÜLJED lisada leheküljenumber. 

Kirjete muutmise näide

Klõpsake Zotero paremas aknas sõnal või numbril, mida tahate muuta.

iseise

Joonis 3. Ajaleheartikli andmete täiendamiseks on muudetud kirje tüüp ning lisatud puuduvad arvandmed.

back forward