Tere tulemast !

Tänapäevases suuresti digitaalsete ressursside ja vahendite kaudu toimivas maailmas on hariduses üha enam teemaks tõusnud nende ressursside efektiivne ja mõtestatud kasutamine.  Mida hõlmab endas laiemalt digipädevuse mõiste ja milliste mudelite abil on püütud seda kirjeldada, saab lugeda Haridus- ja Noorteameti leheküljelt digipadevus.ee. Mis, kuidas ja miks rääkida digipädevustest humanitaaria valdkonnas, arutlesime koos Tartu Ülikooli digihumanitaaria ja infoühiskonna keskusega (vt Digipädevused humanitaarias).

Selle leheküljele on loonud Haridus-ja noorteameti IT-akadeemia toetusel Tartu ülikooli maailma keelte ja kultuuride kolledži arendusprojekt "Võõrkeeltega seotud erialaste digipädevuste arendamine TÜ maailma keelte ja kultuuride kolledžis"  (VEDA).

Et kaardistada ja arendada võõrkeele ja -kultuuride õpetamisel vajalikke erialaseid digipädevusi, oleme alustanud oma töiste kogemuste jagamisest (Kogemusseminarid), samuti plaanime luua ja siia lehele koondada praktilisi erialaseid õppematerje (Õpiobjektid).