Õpivara


Projektis "Võõrkeeltega seotud erialaste digipädevuste arendamine TÜ maailma keelte ja kultuuride kolledžis"  (VEDA) Haridus-ja noorteameti IT Akadeemia toetusel valminud õppevahendid:

 

I Keeleõpe ja sõnavaratöö

Collocations in English - koost. Liina Tammekänd

E-sõnaraamatu kasutamise kunst dwds.de näitel - koost. Merje Miliste

Mitmekeelse andmebaasi EUR-Lex ja terminibaasi IATE kasutamine - koost. Reelika Saar

Perseus Digital Library kasutusvõimalused - koost. Kadri Novikov

Sõnavara õppimise tarkvara Kypsis - koost. Antonina Kostina

Vahendeid tööks prantsuse keele sõnavaraga - koost. Marge Käsper ja Vincent Dautancourt, mh varasemalt HITSA toetusel valminud  Korpuspäringusüsteem Sketch Engine keeleõppes (prantsuse keele näitel)

Juhiseid baltisaksa sõnaraamatu veebiversiooni kasutamiseks - koost Anne Arold

 

II Abiks meetodivalikul

Digital resources and tools for research in Slavic languages and literatures - koost. Antonina Martynenko

Digital Tools for English Studies - koost. Jane Klavan

Research Methods - koost. Liina Tammekänd

Structure of a thesis - koost. Liina Tammekänd

Academic Writing and Study Skills  (praegu on avalikult konsulteeritavad sektsiooni "Peer Feedback Process" materjalid), ülejäänud materjalid saavad avalikuks 2021 lõpul, seni toimub interaktiivne õppetegevus keskkonnas Discord siin kanalil ) - koost.  Djuddah Arthur Joost Leijen

Tekstitöötlus ja UNIXi filosoofia - koost. Øyvind Rangøy

 

III Rakendusi kultuurikontekstides

Kaardirakenduste kasutamine kultuuri- ja võõrkeeleõppes - koost. Hella Liira ja Marika Peekmann

Meeskonnatöö ja digipädevuse arendamine läbi kultuuri- ja ajalooprojektide - koost. Mari Kruse ja Virginia Rapún Mombiela. Meeskonnatöös teostatud kultuuri- ja ajaloo-näidisprojektid:

- kakskeelne virtuaalnäitus Hispaania ajaloolistest väikelinnadest ja küladest

- veebiajakiri Españarte Hispaania ühiskonna, kultuuri ja kunstiajaloo teemadel

- podcastide seeria Hispaania ajaloo kujutamisest kirjandusteostes


ag