turslag

Turslag on saksa sõna Durchschlag 'sõel, kurn' häälikuline mugandus, mida on kasutanud esimese eestikeelse kokaraamatu (ilmus 1781) tõlkija Johann Lithander.

Tähendused ja näitelaused

'sõel, kurn'

Kui herned on keedetud, siis höeru neid Turslagi läbbi, lopputa padda hästi puhtaks, walla suppi jälle senna sisse, panne leigatud Silleri juri senna jure, ja lasse nendega keeta, siis supp saab head maggo. (Lithander 1781
'Kui herned on keedetud, siis hõõru neid läbi turslagi, loputa pada hästi puhtaks, valla supp jälle sinna sisse, pane sinna juurde tükeldatud sellerijuuri ja lase koos nendega keema, siis saab supp hea maitse.'

Esmaesinemus

1781

Kui se keik saab keenud, nenda et supp tummiks lähhäb, siis kurna sedda Turslagi läbbi ühhe krusi sisse; seäl sees jääb se nattoke seisma, kunni keik paks wajub pohja. (Lithander 1781)
'Kui see kõik on keenud, nii et supp tummiseks läheb, siis kurna see läbi turslagi ühe kruusi sisse ja jäta natukeseks seisma, kuni kõik paks on põhja vajunud.'

Vanades sõnastikes

Stahl 1637

Gutslaff 1648

Göseken 1660

Thor Helle 1732

Hupel 1818

turslak, i, Durchschlag. [saksa laen] r.[Tallinna k], d. [Tartu k.]
Durchschlag turslak.
urch den Durchschlag durchschlagen läbbi turslaki laskma. r.[Tallinna k], d.[Tartu k.]

Wiedemann 1893

turslag [neologism]G. turslagi, turslak G. turslaki Durchschlag.

Sagedus

10 000 tekstisõna kohta

16. sajandil - 0,00
17. sajandil - 0,00
18. sajandil - 1,63

Vormistik

a.nim
   18. saj turslag
a.om.
   18. saj turslagi
a.kaasaü.
   18. saj turslagiga

Teemad: saksa laen
Sisu viimati muudetud 19/09/2020
Külli Prillop