toh

Toh 'ometi, siiski' esineb enamikus pikemates 16. ja 17. sajandi tekstides. Tegemist on õigupoolest alamsaksa ja saksa keele sõnaga doch 'ometi, siiski', mille Johann Koell, Joachim Rossihnius ja mõnikord ka Georg Müller on mugandanud toch-iks (ch loe h), Heinrich Stahl ja Christoph Blume jätnud doch-iks ja Jacob Kohten doh-iks. Sõna suur sagedus 17. sajandi kirjakeeles annab alust arvata, et seda kasutasid ka eestlased oma kõnes, kuigi hilisemates tekstides seda sõna enam ei leidu. Võimalik, et hüüdsõnad tohoh ja tohoo on kujunenud kunagisest toh-ist või selle toel.

Tähendused ja näitelaused

'ometi, siiski'

Teÿe tæte sen Ißanda Ihesse Chrsse Armu, Et tæma küll rickas on, saÿ tæma toch waisex meddÿ perrast, et meÿe lebbÿ tæma Waÿsus Rickax saime. (Müller 1601)
'Te ju teate meie Issanda Jeesuse Kristuse armu, et tema, kuigi ta oli rikas, sai teie pärast vaeseks, et teie saaksite rikkaks tema vaesusest.' (2Kr 8: 9)

Esmaesinemus

1535 (käsikirjas, rekonstrueeritud)

kule [meyd toch / nynda kuth] Issa omal [lapsedel teep] (Koell 1535)
'kuule meid ometi, nõnda nagu isa oma lapsi'

Vanades sõnastikes

Stahl 1637

Gutslaff 1648

Göseken 1660

Doch nur [saltē] toch / aggas.

Vestring 1720–1740

Thor Helle 1732

Hupel 1818

Wiedemann 1893

Sagedus

10 000 tekstisõna kohta

16. sajandil - 4,02
17. sajandil - 1,67
18. sajandil - 0,00

Vormistik

toh on muutumatu sõna.

Teemad: saksa laen, alamsaksa laen
Sisu viimati muudetud 10/01/2021
Külli Prillop