Vana kirjakeele sõnastik

telt

17. ja 18. sajandi allikates leiduv telt ’telk’ on alamsaksa laen (vrd keskalamsaksa telt). Alates 1739. aasta Piiblist on kasutusel tänapäevane ↗telk, kus sõnalõpu t on arvatavasti sõnaalguse t tõttu asendunud k-ga (vt ETY). Piiblitõlke mustandiversioonides leidub mõlemat varianti (vt EPAK: telk). Esialgu on telt ~ telk olnud ainult piiblikeelne sõna.

Meil on Altar / kumma päält neil ep olle Lubba süa / ke Teldi teniwad . (Uus Testament 1715)
‘Meil on altar, millelt süüa ei ole meelevalda nendel, kes peavad teenistust telgis.’ (Hb 13: 10)

u 1648–1656 (käsikirjas)

Kui nüd Gideon tulli, nägezu, sihs jüttustelli ütz selle töiselle ütte unnt ülles, ninck laus: Minna neggi unnen, nägezu, ütz hützede pähl kütztut keswaleib weritis hendast se Midianni leeri pohle, ninck saih neide teltide mannu, ninck löih nemmat, ninck lammehis pähle, ninck heittis nemmat ümber, ninck neet telti lammehesit mahle. (EPAK: Gutslaff 1648?–1656?)
‘Ja kui Gideon tuli, vaata, siis jutustas üks mees teisele unenägu ja ütles: „Vaata, ma nägin und ja ennäe, üks odraleivakook veeres midjanlaste leeri, jõudis telgini ja tõukas seda, nõnda et see langes maha ja pööras alumise poole peale; ja telk jäigi lamama.”’ (Km 7: 13)

Stahl 1637


Gutslaff 1648

Gezelt Telti


Göseken 1660

Gezelt / Telti. Gezelt / majaken / maja / Telti. zelt / Telt / maja.


Vestring 1710–1730

Telt. G. di Ein Gezelt


Clare 1730

Telt, i, das Zelt. [saksa laen]


Thor Helle 1732

telk das Gezelt g. i.


Svenske 18. saj I pool

Telt. Zelt


Hupel 1818

telt g. teldi, Zelt. r.[Tallinna k] d.[Tartu k] Hütte d.[Tartu k]


Wiedemann 1893

teľt G. teľdi = telk. teľk G. teľgi (teľt) 1) Zelt,
koguduze-t. (bl)[piiblikeelne], tuṅṅistuze-t. (bl)[piiblikeelne] Stiftshütte; —
2) (bl)[piiblikeelne] Teppich, Decke.

10 000 tekstisõna kohta

16. sajandil – 0,00
17. sajandil – 0,23
18. sajandil – 0,09

a.nim.
18. saj teld
a.om.
18. saj teldi, telde
a.alalü.
18. saj teldil

Kirjandus

• ETY = Metsmägi, Iris; Sedrik, Meeli; Soosaar, Sven-Erik 2012. Eesti etümoloogiasõnaraamat. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus.