paader

Sõna paader ’habemeajaja-kirurg’ on oma sõnastikus esitanud Heinrich Göseken (1660), aga selliste saksa sõnade loendis, mis on sakstega vähem kokku puutuvatele eestlastele võõrad, mistõttu soovitab Göseken neid sõnu eestikeelses tekstis pigem vältida. Paader’i saksa vaste on Bader. Sama sõna oli olemas ka keskalamsaksa keeles (vt Lasch, Borchling 1956).

Göseken on sõna paader korranud ka oma sõnastiku põhiosas, lisades nüüd veel sünonüümi kupulaskja, kuigi kupulaskmine oli vaid osa paadri ülesannetest. Paader pidi lisaks habemeajamisele oskama pisikirurgiat, mädast kirurgiat, kupupanekut, aadrilaskmist jms.

Vanades eestikeelsetes tekstides sõna paader teadaolevalt ei leidu.

Esmaesinemus

1660 (sõnastikus)

Bader / Pader / i. (Göseken 1660)

Vanades sõnastikes

Stahl 1637

Gutslaff 1648

Göseken 1660

Bader / Pader / i. [saksa sõna]
Bader / Pader / padrist / kuppe laskja.

Vestring 1710–1730

Clare 1730

Thor Helle 1732

Svenske 18. saj I pool

Hupel 1818

Wiedemann 1893

Sagedus

10 000 tekstisõna kohta

16. sajandil - 0,00
17. sajandil - 0,00
18. sajandil - 0,00

Teemad: saksa laen, alamsaksa laen
Kirjandus
•Agathe Lasch, Conrad Borchling 1956. Mittelniederdeutsches Handwörterbuch. Erster Band (A–F/V). Fortgeführt von Gerhard Cordes. Neumünster: Karl Wachholtz Verlag.
•Liin, Helgi 1968. Alamsaksa laensõnadest 16. ja 17. sajandi eesti kirjakeeles. – Emakeele Seltsi aastaraamat 13. 1967. Tallinn: Eesti Raamat, 47–69.
Sisu viimati muudetud 19/06/2022
Külli Prillop