Vana kirjakeele sõnastik

näpik

Näpik ‘vistrik, punn’ on ida- ja rannikumurde sõna, mida on oma kirjutistes kasutanud Lohusuust pärit Otto Wilhelm Masing. Teiste autorite tekstides see sõna esile ei tule ja seda ei maini ka vanad sõnaraamatud. Ilmselt pole Masing isegi olnud kindel, kas näpik on üle Eesti arusaadav, sest ta on esitanud selle koos sünonüümse sõnaga käsn.

‘vistrik, punn’

… ja ollid ühhel lehmal sel kõrral nisuggused wistrikad uddarates, mis meie ma rahwas lehma käsnaks, ehk ka lehma näppikuiks nimmetab … (Masing 1821: 139)
‘… ühel lehmal olid samal ajal niisugused vistrikud udaratel, mida meie maa rahvas lehma käsnaks või ka lehma näpikuiks nimetab …’

1821

… ja ollid ühhel lehmal sel kõrral nisuggused wistrikad uddarates, mis meie ma rahwas lehma käsnaks, ehk ka lehma näppikuiks nimmetab … (Masing 1821: 139)
‘… ühel lehmal olid samal ajal niisugused vistrikud udaratel, mida meie maa rahvas lehma käsnaks või ka lehma näpikuiks nimetab …’

Stahl 1637


Gutslaff 1648


Göseken 1660


Vestring 1710–1730


Thor Helle 1732


Hupel 1818


Wiedemann 1893

10 000 tekstisõna kohta

16. sajandil – 0,00
17. sajandil – 0,00
18. sajandil – 0,00

Kirjandus

• Kingisepp, Valve-Liivi 1978. Ida- ja rannikumurde sõnad „Marahwa Näddala-Lehhes”. – Emakeele Seltsi aastaraamat 23. Sõna ja nimi. Tallinn: Eesti Raamat, lk 49–63.