lemon

Võõrsõna lemon on kasutanud Johann Lithander, 1781. aastal ilmunud esimese eestikeelse kokaraamatu tõlkija. Raamatu originaal on rootsikeelne ja selle autor Cajsa Warg annab lemonite sissetegemise õpetuse, millest selgub, et lemon pole mitte tavaline sidrun, vaid soolvees säilitatud sidrun. Sama õpetuse koos sõnaga lemon on Lithander võtnud ka oma tõlkesse. Muudes eestikeelsetes allikates seda sõna ei esine.

Cajsa Wargi kokaraamatu esmatrüki (1755) frontispiss (foto: Kungliga Biblioteket)

Tähendused ja näitelaused

'soolvees hoitud sidrun'

Kurna siis se Soost läbbi Turslagi ühhe kastrulli sisse, panne se keel senna sisse , ja monningad Lemoni wilukad ka, ja lasse sellega keeta, kunni se saab pehmeks; agga panne sola sisse, kui se Lemon ei te sedda solatseks. (Lithander 1781)
'Kurna soust läbi sõela kastrulisse, pane keel sinna sisse ja mõningad lemoni viilud ka, lase keeda, kuni see saab pehmeks, aga lisa soola, kui lemon ei tee seda soolaseks.'

Esmaesinemus

1781

Üks tund enne kui temma walmis saab keenud, siis panne Rosinad ja Lemoni-wilokessed sisse, ja kui sa annad suppi ülles, siis riwi nattoke Muskati peäle. (Lithander 1781)
'Üks tund enne, kui [vasikaliha]supp valmis saab, lisa rosinad ja lemoni viilud, ja kui sa suppi serveerid, siis riivi natuke muskaati peale.'

Vanades sõnastikes

Stahl 1637

Gutslaff 1648

Göseken 1660

Vestring 1720–1740

Thor Helle 1732

Hupel 1818

Wiedemann 1893

Sagedus

10 000 tekstisõna kohta

16. sajandil - 0,00
17. sajandil - 0,00
18. sajandil - 0,21

Vormistik

a.nim.
   18. saj lemon
a.om.
   18. saj lemoni
a.os.
   18. saj lemoni
a.kaasaü.
   18. saj lemoniga
m.nim.
   18. saj lemonid

Sisu viimati muudetud 15/10/2021
Külli Prillop