landsmann

Rootsi ja saksa keelest tuttav sõna landsmann ’kaasmaalane’ leidub Rootsi kuninga sõjaseaduste eestikeelses tõlkes, mis avaldati trükis arvatavasti 17. sajandi lõpus, aga võib-olla ka 18. sajandi alguses (vt Laidre 1989: 169).

Teistes vanades eestikeelsetes allikates see sõna teadaolevalt ei esine, kuigi murretest on see üles märgitud tähenduses ’sõber, semu’, samuti sõimusõnana upsaka inimese kohta (vt EMS).

Tähendused ja näitelaused

Johub kekit toise kah rihdlema ninck kutzub omma Landsmannit henneselle abix / se peab hingel ehk kuida möda süh on / nuchtletut sahma / ninck ke temmale abbix tullewat / peawat se samma nuchtluse sahma. (Sõjaseadused 1697)
'Juhtub keegi teisega riidlema ning kutsub oma kaasmaalased endale appi, siis ta peab hingel või vastavalt oma süüle nuheldud saama, ning need, kes talle appi tulevad, peavad saama sama nuhtluse.'

Esmaesinemus

1697(?)

Johub kekit toise kah rihdlema ninck kutzub omma Landsmannit henneselle abix / se peab hingel ehk kuida möda süh on / nuchtletut sahma / ninck ke temmale abbix tullewat / peawat se samma nuchtluse sahma. (Sõjaseadused 1697)
'Juhtub keegi teisega riidlema ning kutsub oma kaasmaalased endale appi, siis ta peab hingel või vastavalt oma süüle nuheldud saama, ning need, kes talle appi tulevad, peavad saama sama nuhtluse.'

Vanades sõnastikes

Stahl 1637

Gutslaff 1648

Göseken 1660

Vestring 1720–1740

Thor Helle 1732

Hupel 1818

Wiedemann 1893

Sagedus

10 000 tekstisõna kohta

16. sajandil - 0,00
17. sajandil - 0,01
18. sajandil - 0,01

Vormistik

m.nim.
   17. saj landsmannit

Teemad: rootsi laen, saksa laen
Kirjandus
•Ariste, Paul 1981. Rootsi laensõnadest vanemas eesti kirjakeeles. – Keelekontaktid. Tallinn: Valgus, lk 148–157.
•EMS = Eesti murrete sõnaraamat. Tallinn: EKI.
•Laidre, Margus 1989. Sõjaväe õiguskorraldusest Eesti- ja Liivimaal XVII sajandil. – Akadeemia nr 1, lk 162–176.
Sisu viimati muudetud 04/04/2022
Külli Prillop