Vana kirjakeele sõnastik

landshövding

Rootsikeelset sõna landshövding ’maaülem’ (land ’maa’ + hövding ’pealik, ülem’) on kasutatud 3. aprillil 1700. aastal Tallinnas trükitud kuninglikus publikaadis, mis manitseb Rootsi alamaid Eesti-, Liivi- ja Ingerimaal jääma truuks Rootsi kuningale ning kutsub vaenlase teenistusse läinud alamaid tagasi Rootsi kuningriigi teenistusse.

keik Kunninglikkut Allamad källe kähs on middakit / misz Wainlaste perralt on / echk Rahha echk mu polest / ülle+ +üldest ja igga ühhe issi+ +peine mainizetaxe / sedda mitte neile jelle maxta echk nende Kätte anda / waid kui Kunninga ja temma sure Öigusse perralt ollewa / temma General-Gouverneurille Gouverneurelle nink Landtshöwdingelle ellik mu Pälikkulle / kelle Kohhus kähs on / sedda täda anda (Plakat 1700)
‘kõiki kuninglikke alamaid, kelle käes on midagi, mis kuulub vaenlasele, olgu raha või muud, manitsetakse seda neile mitte tagasi maksma ega nende kätte andma, vaid kui kuninga ja tema suure õiguse päralt olevat vara, tema kindralkubernerile, kubernerile, maavalitsejale või muule pealikule, kelle kohus see on, sellest teada andma’

1700

keik Kunninglikkut Allamad källe kähs on middakit / misz Wainlaste perralt on / echk Rahha echk mu polest / ülle+ +üldest ja igga ühhe issi+ +peine mainizetaxe / sedda mitte neile jelle maxta echk nende Kätte anda / waid kui Kunninga ja temma sure Öigusse perralt ollewa / temma General-Gouverneurille Gouverneurelle nink Landtshöwdingelle ellik mu Pälikkulle / kelle Kohhus kähs on / sedda täda anda (Plakat 1700)
‘kõiki kuninglikke alamaid, kelle käes on midagi, mis kuulub vaenlasele, olgu raha või muud, manitsetakse seda neile mitte tagasi maksma ega nende kätte andma, vaid kui kuninga ja tema suure õiguse päralt olevat vara, tema kindralkubernerile, kubernerile, maavalitsejale või muule pealikule, kelle kohus see on, sellest teada andma’

Stahl 1637


Gutslaff 1648


Göseken 1660


Vestring 1710–1730


Clare 1730


Thor Helle 1732


Svenske 18. saj I pool


Hupel 1818


Wiedemann 1893

10 000 tekstisõna kohta

16. sajandil – 0,00
17. sajandil – 0,01
18. sajandil – 0,00

a.alaleü.
17. saj landtshöwdingelle

Kirjandus

• Ariste, Paul 1981. Rootsi laensõnadest vanemas eesti kirjakeeles. – Keelekontaktid. Tallinn: Valgus, lk 148–157.