kummastama

Verb kummastama on 18. ja 19. sajandi lõunaeesti sõnaraamatutes esitatud tähenduses ’komistama’, niisugusena esineb see ka 1686. a Wastses Testamendis ning ühes veelgi varasemas käsikirjalises piiblitõlkes, mille autor on Urvaste pastor Johannes Gutslaff.

Kummastama on kirjakeelse komistama häälikuline variant (vrd ka vadja kompassua 'komistada', lüüdi kombištuda ’komistada’ jne, samuti eesti kirjakeelsed komberdama, koperdama).

Tänapäevane tuletis kummastama ’kummaliseks pidama’ ilmus tasapisi kasutusele alles 1920ndatel. Tegemist on keeleuuenduse aegse laenuga soome keelest. Soome sõna kummallinen tõi eesti keelde (kujul kummaline) Johannes Aavik, kes soovitas sellest ka tuletist kummastama. Mõlemad sõnad on esitatud Aaviku 1919. aasta „Uute sõnade sõnastikus“.

Tähendused ja näitelaused

'komistama'

Seperräst / Wellitze / olge ennämbest ussina omma Kutzmist nink Erräwallitzemist kindmäsz teggemä / sest seddä tetten ei sah teije eäle kummastama. (Wastne Testament 1686)
'Seepärast, vennad, olge veelgi innukamad kindlustama oma kutsumist ja äravalimist, sest kui te seda teete, ei väärata te iial.' (2Pt 1:10)

Esmaesinemus

1648?–1656? (käsikirjas)

Eth Sa saht kummastada kesckpäiwal, ni kui ütz sögke kummastab pimmedan, ninck ei saht omma teh pähl üsseki önsas sahda: Enge saht alla pistuts ninck rihsututs sahda igkas, ninck ei keddakit sahb Sinno erraawwitada. (Gutslaff 1648?–1656?)
'Sa kobad päise päeva ajal nagu pime, kes kobab pimeduses, ja su teed ei õnnestu: üksnes rõhutav ja röövitav oled sa kogu aja ja ükski ei päästa sind.' (5Ms 28:29)

Vanades sõnastikes

Stahl 1637

Gutslaff 1648

Göseken 1660

Vestring 1720–1740

Clare 1730

Kum̄astama, straucheln, stolpern

Thor Helle 1732

Svenske 18. saj I pool

kummastama. straucheln.

Hupel 1818

kummastama straucheln, stolpern. d.[tartukeelne]

Wiedemann 1893

kummastama, kummastuma (d)[tartukeelne] = komistama.

Sagedus

10 000 tekstisõna kohta

16. sajandil - 0,00
17. sajandil - 0,09
18. sajandil - 0,00

Vormistik

ma-tegevusnimi
   17. saj kummastama
da-tegevusnimi
   17. saj kummastada
kindel kv, olevik ains 3. p
   17. saj kummastab
kindel kv, olevik, eitus
   17. saj ei kummasta

Teemad: lõunaeesti keel, piiblitõlge
Sisu viimati muudetud 24/05/2022
Külli Prillop