Vana kirjakeele sõnastik

kräävel

Alamsaksa laenu kräävel ’surnumatja’ (keskalamsaksa grever) on oma sõnastikus esitanud Heinrich Göseken (1660), muudes allikates seda teadaolevalt ei esine. Wiedemanni sõnastikus (1869, 1893) on krääver küll olemas, aga märgitud Gösekenilt pärit sõnaks.

1660 (sõnastikus)

toden Graber (sandapilarus) kräwel / surnu warras (Göseken 1660)

Stahl 1637


Gutslaff 1648


Göseken 1660

toden Graber (sandapilarus) kräwel / surnu warras


Vestring 1710–1730


Clare 1730


Thor Helle 1732


Svenske 18. saj I pool


Hupel 1818


Wiedemann 1893

krǟwel G. krǟwli (G)[Gösekeni sõna] Todtengräber.

10 000 tekstisõna kohta

16. sajandil – 0,00
17. sajandil – 0,00
18. sajandil – 0,00

Kirjandus

• Liin, Helgi 1968. Alamsaksa laensõnadest 16. ja 17. sajandi eesti kirjakeeles. – Emakeele Seltsi aastaraamat 13. 1967. Tallinn: Eesti Raamat, 47–69.