kootspenning

Liitsõna kootspenning 'annetusraha kirikule, vaestele' on mugandus alamsaksa liitsõnast godes-pennink ('jumalaraha'). Sõna on esitatud mitmes vanas sõnastikus alates Gösekenist (1660), aga tekstides seda esile ei tule. Juba 19. sajandi alguseks oli kootspenning levinud tähenduses 'kingitus tüdrukule teenistusaasta alguses'. (Näiteks Põlvas võis see kingitus olla särgi jagu riiet, vt EMS.)

Vt ka penning.

Esmaesinemus

1660 (sõnastikus)

Gottes-Pfenning / [arrha] Koetspenni. (Göseken 1660)

Vanades sõnastikes

Stahl 1637

Gutslaff 1648

Göseken 1660

Gottes-Pfenning / [arrha] Koetspenni. (Göseken 1660)

Vestring 1710–1730

Thor Helle 1732

kootspenning der Zahlpfennig.

Hupel 1780

koots-penning, i, Zahlpfennig. r.[Tallinna k]

Hupel 1818

koots-penning, i, Zahlpfennig. r.[Tallinna k] Geschenk an die Magd bey dem Antritte ihres Dienstjahres. r.[Tallinna k] d.[Tartu k]

Wiedemann 1893

kōts-penniṅg, penniṅgi (Gottespfennig?), Geschenk an die in den Dienst tretende Magd, Zahlpfenning.

Sagedus

10 000 tekstisõna kohta

16. sajandil - 0,00
17. sajandil - 0,00
18. sajandil - 0,00

Teemad: alamsaksa laen
Kirjandus
•EMS = 1994−… Eesti murrete sõnaraamat.
Sisu viimati muudetud 16/08/2021
Külli Prillop