Vana kirjakeele sõnastik

kootspenning

Liitsõna kootspenning ‘annetusraha kirikule, vaestele’ on mugandus alamsaksa liitsõnast godes-pennink (‘jumalaraha’). Sõna on esitatud mitmes vanas sõnastikus alates Gösekenist (1660), aga tekstides seda esile ei tule. Juba 19. sajandi alguseks oli kootspenning levinud tähenduses ‘kingitus tüdrukule teenistusaasta alguses’. (Näiteks Põlvas võis see kingitus olla särgi jagu riiet, vt EMS.)

Vt ka penning.

1660 (sõnastikus)

Gottes-Pfenning / [arrha] Koetspenni. (Göseken 1660)

Stahl 1637


Gutslaff 1648


Göseken 1660

Gottes-Pfenning / [arrha] Koetspenni. (Göseken 1660)


Vestring 1710–1730


Thor Helle 1732

kootspenning der Zahlpfennig.


Hupel 1780

koots-penning, i, Zahlpfennig. r.[Tallinna k]


Hupel 1818

koots-penning, i, Zahlpfennig. r.[Tallinna k] Geschenk an die Magd bey dem Antritte ihres Dienstjahres. r.[Tallinna k] d.[Tartu k]


Wiedemann 1893

kōts-penniṅg, penniṅgi (Gottespfennig?), Geschenk an die in den Dienst tretende Magd, Zahlpfenning.

10 000 tekstisõna kohta

16. sajandil – 0,00
17. sajandil – 0,00
18. sajandil – 0,00

Kirjandus

• EMS = 1994−… Eesti murrete sõnaraamat.