Vana kirjakeele sõnastik

kaarman

Alamsaksa laenu kaarman ’voorimees’ on ühes oma 1603. aastal peetud jutluses kasutanud Tallinna Püha Vaimu koguduse abiõpetaja Georg Müller. Samuti on see sõna esitatud 17. sajandi põhjaeesti keele sõnastikes. Hilisemates allikates kaarman puudub (selle on välja tõrjunud voorimees) ning Wiedemanngi on kaarman’i oma sõnastikku (1869, 1893) võtnud Gösekenilt (1660), mitte elavast keelest.

Alamsaksa kāreman (MND HW II), on liitsõna kare ‘kaarik’ + man ’mees’, vrd ka ↗kaarik (alamsaksa kare + eesti liide –ik).

Wimatel ninck löhitelt pidda meÿe opma ninck meles piddama sestsinatzest Iütlußest, eth needtsamat Lauluth, mea meÿe meddÿ Kircko siddes laulame, omat nÿ kebiat oppeta, eth v̈x Am̃etmees oma Werckstede pæl, v̈x PölluMees oma Pöllu pæl, […] v̈x Koÿa Sullane ninck v̈mmerdaÿa, oma Leiwa Issanda ninck Em̃anda Weddichse Lautade siddes, Ia v̈x Kaarmañe Pois oma Perræmehe Hobbose pæl […] Tæma olka mea Am̃etÿ siddes tæma eales on. Needtsamat keick, woÿwat Iumala tæma Hætegkomeße eddest tænnadta, v̈che, kahe, echk enamb Laulude kaas. (Müller 1603)
‘Lõpuks peame sellest jutlusest lühidalt õppima ja meeles pidama, et needsamad laulud, mida me oma kirikus laulame, on nii lihtsad õppida, et meister oma töökojas, põllumees oma põllul, […] majateenija ja ümmardaja oma leivaisa ja -ema loomalaudas ja voorimehe abiline oma peremehe hobusel […], olgu mis tahes ametimehed, kõik nad võivad Jumalat tema imetegude eest kiita, ühe, kahe või enama lauluga.’

1603

Wimatel ninck löhitelt pidda meÿe opma ninck meles piddama sestsinatzest Iütlußest, eth needtsamat Lauluth, mea meÿe meddÿ Kircko siddes laulame, omat nÿ kebiat oppeta, eth v̈x Am̃etmees oma Werckstede pæl, v̈x PölluMees oma Pöllu pæl, […] v̈x Koÿa Sullane ninck v̈mmerdaÿa, oma Leiwa Issanda ninck Em̃anda Weddichse Lautade siddes, Ia v̈x Kaarmañe Pois oma Perræmehe Hobbose pæl […] Tæma olka mea Am̃etÿ siddes tæma eales on. Needtsamat keick, woÿwat Iumala tæma Hætegkomeße eddest tænnadta, v̈che, kahe, echk enamb Laulude kaas. (Müller 1603)
‘Lõpuks peame sellest jutlusest lühidalt õppima ja meeles pidama, et needsamad laulud, mida me oma kirikus laulame, on nii lihtsad õppida, et meister oma töökojas, põllumees oma põllul, […] majateenija ja ümmardaja oma leivaisa ja -ema loomalaudas ja voorimehe abiline oma peremehe hobusel […], olgu mis tahes ametimehed, kõik nad võivad Jumalat tema imetegude eest kiita, ühe, kahe või enama lauluga.’

Stahl 1637

fuhrman / kahrman / kahrmannist.


Gutslaff 1648


Göseken 1660

Fuhrman / Kaarman / woorimees.


Vestring 1710–1730


Clare 1730


Thor Helle 1732


Svenske 18. saj I pool


Hupel 1818


Wiedemann 1893

kārman G. kārmani (G)[Gösekeni sõna] Fuhrmann

10 000 tekstisõna kohta

16. sajandil – 0,00
17. sajandil – 0,01
18. sajandil – 0,00

a.om.
17. saj kaarmañe

Kirjandus

• MND HW II = Mittelniederdeutsches Handwörterbuch. Begründet von Agathe Lasch und Conrad Borchling, fortgeführt von Gerhard Cordes, herausgegeben von Dieter Möhn. Zweiter Band. Teil 1. Neumünster: Karl Wachholtz Verlag, 2004.