Vana kirjakeele sõnastik

heilant

Sõna heilant ’õnnistegija’ on kasutanud oma 1600.–1606. aastal üles kirjutatud jutlustes Tallinna Püha Vaimu koguduse abiõpetaja Georg Müller. Selle sõna on ta üle võtnud kas keskalamsaksa (heilant) või ülemsaksa (Heiland) keelest.

Sest, eth meddÿ Iss: ninck Heÿlandt keicke Ilma Inimeste Pattude eddest on maxnuth. etc: (Müller 1606)
‘Sest et meie Issand ning Õnnistegija on maksnud kogu ilma inimeste pattude eest jne.’

1606 (käsikirjas)

Sest, eth meddÿ Iss: ninck Heÿlandt keicke Ilma Inimeste Pattude eddest on maxnuth. etc: (Müller 1606)
‘Sest et meie Issand ning Õnnistegija on maksnud kogu ilma inimeste pattude eest jne.’

Stahl 1637


Gutslaff 1648


Göseken 1660


Vestring 1710–1730


Thor Helle 1732


Hupel 1818


Wiedemann 1893

10 000 tekstisõna kohta

16. sajandil – 0,00
17. sajandil – 0,02
18. sajandil – 0,00

a.nim.
17. saj heÿlandt