eskimo

Nagu paljud muudki kaugete maade ja rahvaste kirjeldamiseks vajalikud sõnad jõudis eskimo eesti keelde misjonikirjanduse kaudu 19. sajandi keskel saksa keele vahendusel.

Tähendused ja näitelaused

Üks wanna Eskimo mees ütles wimati ühhe öppetaja wasto: Kui minnul wimaks se suur waew ja hirm süddame peäl olli siis pallusin ma omma Jesust , ja temma aitas mind kohhe. (Kersten 1847)
'Üks vana eskimo mees ütles viimati ühele õpetajale: "Kui minul viimaks see suur vaev ja hirm südame peal oli, siis palusin ma oma Jeesust ja tema aitas mind kohe."'

Esmaesinemus

1845

Ja nenda läks wendade koggodussest aastal 1733 Jssanda nimme kulutajaid Kröönlandimale; aastal 1734 Jndiamale, mis pohja-Amerikas on; aastal 1754 Jamaika sare, ja aastal 1770 Eskimo rahwa male. (Gildenmann 1845)
'Ja nõnda läks vennastekogudusest aastal 1733 Issanda nime kuulutajaid Gröönimaale, aastal 1734 Indiaani-maale, mis Põhja-Ameerikas on, aastal 1754 Jamaika saarele ja aastal 1770 eskimo rahva maale.'

Vanades sõnastikes

Stahl 1637

Gutslaff 1648

Göseken 1660

Vestring 1720–1740

Thor Helle 1732

Hupel 1818

Wiedemann 1893

Sagedus

10 000 tekstisõna kohta

16. sajandil - 0,00
17. sajandil - 0,00
18. sajandil - 0,00

Sisu viimati muudetud 10/02/2021
Külli Prillop