ertsingel

Sõna ertsingel ’peaingel’ on mitmes oma teoses kasutanud Heinrich Stahl (1637, 1638, 1641). Tegu on alamsaksa või saksa laenuga (nt alamsaksakeelses 1533. a välja antud Lutheri Piiblis on peaingel Miikaeli kohta öeldud Ertzeengel (Jd 1:9); ülemsaksa vastav sõna kirjutatakse Erzengel).

Saksa keelde on Erzengel tulnud kreeka keelest (kreeka αρχάγγελος/arkhángelos); vt ↗arhingel. Kreeka tüvest ἀρχ(ι)- ’pea-, ülem-’ on kujunenud ka Arzt ’arst’ (EWD).

Tähendused ja näitelaused

'peaingel'

Temma issi se Jssand sahp öhe suhre södda kissendamisse / ninck se ErtzEngli hehle / ninck Jummala passuna kahs taiwast maha tullema (Stahl 1641)
'sest Issand ise tuleb sõjahüüu, peaingli hääle ja Jumala pasuna saatel alla taevast ...' (1Ts 4:16)

Esmaesinemus

1637

semperrast laulame meije keickede Englide n. Ertzẽglide kahs (Stahl 1637)
'seepärast laulame me koos kõikide inglite ja peainglitega'

Vanades sõnastikes

Stahl 1637

Gutslaff 1648

Göseken 1660

Vestring 1720–1740

Clare 1730

Thor Helle 1732

Svenske 18. saj I pool

Hupel 1818

Wiedemann 1893

Sagedus

10 000 tekstisõna kohta

16. sajandil - 0,00
17. sajandil - 0,07
18. sajandil - 0,00

Vormistik

Vt ingel

Teemad: alamsaksa laen, saksa laen
Kirjandus
•EWD = Wolfgang Pfeifer et al., Etymologisches Wörterbuch des Deutschen (1993), digitalisierte und von Wolfgang Pfeifer überarbeitete Version im Digitalen Wörterbuch der deutschen Sprache.
Sisu viimati muudetud 14/07/2022
Külli Prillop