eht, ehtne

Käändumatu omadussõna eht ’ehtne, päris’ ja selle tuletused ehtne, ehtsus on eestikeelsetes kirjalikes allikates suhteliselt hilised, ilmudes tekstidesse ja ka sõnastikesse alles 19. sajandi II poolel.

Eht on eesti keelde laenatud mõnest saksa keele variandist (keskalamsaksa echt(e), ülemsaksa echt ’ehtne; õige; tõeline’, vt ETY).

Tähendused ja näitelaused

eht

See rõem oli eht waese rõem, kes oma kätewaewast elab. (Kõrv 1889)

ehtne

On müüa 860 dessätini maad, Nowgorodi kubermangus, 60 wersta Borowitschi linnast ja raudteest eemal, suure ehtsa jõe kaldal, ilma hooneteta maksab 8000 rubla. (Eesti Postimees ehk Näddalaleht, 31. oktoober 1884)

Esmaesinemus

18. saj II pool, nt

Tallin̄nas on 17.-18. Martsil öse Kolga möisa krahw Stenbocki proua maiast laia ulitsal No. 115 mitmed kallid asjad ärrawarrastud, nenda kui: 1) Üks ridda eht Kolga-jöe perlid, nellikümmend kaks tükki reas, keskmissed sure erne suurdussed, äärmissed wähhemad.
(Perno Postimees ehk Näddalileht, 8. aprill 1859)
'Tallinnas on 17.-18. märtsi öösel Kolga mõisa krahv Stenbocki proua majast Lai tn 115 mitmed kallid asjad ära varastatud, nt 1) üks kee ehtsate Kolga jõe pärlitega, 42 tükki reas, keskmised suure herne mõõtu, äärmised väiksemad.'

Vanades sõnastikes

Stahl 1637

Gutslaff 1648

Göseken 1660

Vestring 1720–1740

Clare 1730

Thor Helle 1732

Svenske 18. saj I pool

Hupel 1818

Wiedemann 1893

*eht (indeclin.) echt [neologism]
ehtne G. ehtse zierlich.
*ehtsus G. ehtsuze, ehtus G. ehtuze Echtheit [neologism]

Sagedus

10 000 tekstisõna kohta

16. sajandil - 0,00
17. sajandil - 0,00
18. sajandil - 0,00

Teemad: saksa laen, alamsaksa laen
Kirjandus
•ETY = Metsmägi, Iris; Sedrik, Meeli; Soosaar, Sven-Erik 2012. Eesti etümoloogiasõnaraamat. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus.
Sisu viimati muudetud 22/08/2022
Külli Prillop