begeerima

Begeerima ’soovima’ esineb ainult Tallinna Püha Vaimu koguduse abiõpetaja Georg Mülleri jutlustes (1600–1606). Tõenäoliselt on sõna laenatud alamsaksa keelest (vrd alamsaksa begēren, Ariste 1981: 111), aga ka ülemsaksa vastav sõna on samakujuline (begehren). Eestlased puutusid kokku pigem alamsaksa keelega. Kuigi begeerima teadaolevalt ei esine üheski muus allikas peale Mülleri jutluste, ei tähenda see, et sõna ei võinuks olla kasutusel Tallinna eestlaste seas.

Tähendused ja näitelaused

'soovima'

Kuÿ meÿe nüith sesama olleme technuth, sÿß puistame meÿe oma Süddameliko Palwe Kolmesarnsel kombell, Iumala eddes welia, ninck mællestame kz sesama aßia echk ned Ohrsakit, Minckpr: meÿe Iumalalt sesama aßia begehrime, ninck eth tæma meile omast rochkest Armust tahax kz andada, mea meÿe tæmalt laulo kombel palwume. (Müller 1604)
'Kui me nüüd seda oleme teinud, siis puistame oma südamest tuleva palve kolmesugusel viisil Jumala ees välja ning peame meeles seda asja ehk põhjust, mispärast me Jumalalt seda soovime, ning et tema oma rohkest armust annaks, mida meie temalt laulu kujul palume.'

Esmaesinemus

1603

Kuÿ sina nüith monda 100. gülden od' etc: selle errasurrewa Inimeselle tahaxsit andada, nĩck toÿwutaxit tæmalle, mea tæma Südda eales begerib, sÿß ieb kum̃ateckit se Surma Kartus sen Inimeße Süddame pæle. (Müller 1603)
'Kui sina nüüd mitusada kuldnat või jne tahaksid surevale inimesele anda ja tõotaksid talle, mis ta süda eales soovib, siis ometi jääb surmakartus inimese südamele.'

Vanades sõnastikes

Stahl 1637

Gutslaff 1648

Göseken 1660

Vestring 1720–1740

Thor Helle 1732

Hupel 1818

Wiedemann 1893

Sagedus

10 000 tekstisõna kohta

16. sajandil - 0,00
17. sajandil - 0,03
18. sajandil - 0,00

Vormistik

kindel kv., olevik, ains. 3. p.
   17. saj begerib
kindel kv., olevik, mitm. 1. p.

   17. saj begehrime

Teemad: alamsaksa laen, saksa laen
Kirjandus
•Ariste, Paul 1981. Keelekontaktid. Tallinn: Valgus.
Sisu viimati muudetud 02/09/2021
Külli Prillop