ajuti

Määrsõna ajuti ’aeg-ajalt’ esmaesinemus leidub Gutslaffi Uue Testamendi tõlkes 17. sajandi keskel. 1715. aasta Uues Testamendis on see sõna samuti kasutusel, aga tähenduses ’sageli’. 19. sajandi allikates on jällegi esindatud ainult tähendus ’aeg-ajalt’.

Wiedemanni (1893) järgi on tähendusega ’sageli’ tuletis ajult (ajuldi), aga vanades tekstides see esile ei tule.

Tähendused ja näitelaused

'aeg-ajalt, mõnikord'

Kes isseennast wägga täis, Se aioti weel rummalam kui weis. (Holtz 1817)
'Kes on väga ennast täis, see on ajuti veel rumalam kui veis.'

'sageli'

Ning üttel: Jssand hallasta minno Poja päle / sest et tem̃a Kutöbbine on / ja kurjaste waewatakse / temma langeb ajoti Tullese / ning ajoti Wette. (Uus Testament 1715)
'ja ütles: „Issand, halasta mu poja peale, sest ta on langetõbine ja kannatab hirmsasti, sageli kukub ta tulle ja sageli vette!' (Mt 17: 15)

Esmaesinemus

1648?–1656? (käsikirjas)

Sest ajuta tulli ütz Engel alla se Tihke sisse, n aiji se wette ülles, Ke sihs essimalt sisse astis perrast se weje ülles aijamisst, se saih terwes, Koh Többe allan t. üsseki olli. (EPAK, Gutslaffi UT)
'sest aeg-ajalt tuli ingel alla tiiki ja segas vett. Kes nüüd esimesena pärast veesegamist sisse astus, sai terveks, ükskõik mis haiguses ta oli.' (Jh 5: 4)

1715 (trükises)

Ning üttel: Jssand hallasta minno Poja päle / sest et tem̃a Kutöbbine on / ja kurjaste waewatakse / temma langeb ajoti Tullese / ning ajoti Wette. (Uus Testament 1715)
'ja ütles: „Issand, halasta mu poja peale, sest ta on langetõbine ja kannatab hirmsasti, sageli kukub ta tulle ja sageli vette!' (Mt 17: 15)

Vanades sõnastikes

Stahl 1637

Gutslaff 1648

Göseken 1660

Vestring 1720–1740

Ajoti adv: Dan und wann.

Thor Helle 1732

aioti dann und wann, zuweilen.

Hupel 1818

aioti od. ajoti zuweilen, dann und wann. r.[Tallinna k]
aoti zuweilen, dann und wann. Ob.[Põltsamaa]

Wiedemann 1893

ajuti, aju (ao, aoti) bisweilen, zu Zeiten, dann und wann,
ajuti ... ajuti, ajuti ... te͜ine a͜eg bald ... bald.
ao, aoti (d)[Tartu k] = ajuti.
ajult (ault, aolda, aolde, aolta, ajuldi) öfters, dann und wann,
ajult ... ajult bald ... bald.
aolda, aolde, aolta (d)[Tartu k]s. ajult.

Sagedus

10 000 tekstisõna kohta

16. sajandil - 0,00
17. sajandil - 0,00
18. sajandil - 0,02

Vormistik

ajuti on muutumatu sõna.

Teemad: piiblitõlge, määrsõnatuletus
Sisu viimati muudetud 03/12/2021
Külli Prillop