Olukorra muutmine

See loengulõik selgitab, kuidas olukorra muutmine toimib, millised on selle regulatsioonistrateegia riskid ja kuidas seda kasutada. 

 

Olukorra muutmise teema juures tutvustame sulle kahte tõhusat ja üldiselt kasulikku emotsioonide juhtimise viisi. Esmalt saad proovida kätt olukorra valikuga, nimelt palume sul harjutada meeldivate tegevuste planeerimist. Seejärel saad proovida olukorra kujundamist läbi probleemilahenduse.

Harjuta meeldivate tegevuste planeerimist

Vaimset tervist ja heaolu toetab positiivsete elamuste ja emotsioonide kogemine. Nende kohtamine pole aga alati lihtne, eriti kuna meie psüühika on häälestatud võtma ohte tõsisemalt kui võimalusi. Inimese evolutsioonilises ajaloos oli selline negatiivsuse kalle kasulik, kuid kaasaegses keskkonnas kipub see tekitama ülemäärast stressi.

Negatiivsuse kalde tasakaalustamiseks saame ise suurendada positiivsete emotsioonide kogemise tõenäosust, näiteks planeerides teadlikult meeldivaid ja aktiivseid tegevusi. Meeldivate tegevuste planeerimisel ei ole niivõrd oluline nende kestus või intensiivsus kui teadlikult aja võtmine, et teha midagi, mis paneb sind end hästi tundma.

Nagu kõiki emotsioonide juhtimise viise, tasub ka meeldivate tegevuste planeerimist harjutada, et see muutuks käepärasemaks ja loomuomasemaks. Kasuta meeldivate tegevuste planeerimise töölehte ja planeeri järgmiseks nädalaks igaks päevaks kolm meeldivat tegevust.

Ideede kogumiseks võid vaadata seda meeldivate tegevuste loetelu. Aga see, mis kedagi teist rõõmsaks teeb, ei pruugi sind sugugi rõõmustada, nii et vali välja ainult tegevused, mis sulle päriselt meeldivad.

 Lae alla MEELDIVATE TEGEVUSTE PLANEERIMISE TÖÖLEHT

 Lae alla MEELDIVATE TEGEVUSTE LOETELU

 

Harjuta probleemilahendust

Probleemid on soovimatud olukorrad, mis kipuvad tekitama negatiivseid emotsioone. Üks võimalus taoliste emotsioonide juhtimiseks on muuta tundeid tekitavat olukorda läbimõeldud probleemilahenduse abil.

Väga erinevaid probleeme saab enamasti lahendada sarnaste sammudega. Näiteks kui sul on vaja jõuda Tartust Tallinnasse, saad läbi mõelda lahendusvariandid (kas minna rongi, bussi või autoga), kaaluda nende plusse ja miinuseid (aeg, mugavus, seltskond, hind jne), otsustada ühe variandi kasuks ja hakata seda ellu viima.

Need sammud võivad tunduda iseenesestmõistetavad, kuid sageli ei mõtle me tegutsedes neid rahulikult läbi. Näiteks asume esimesena pähe tulnud lahendust kohe ellu viima ilma teistele võimalustele mõtlemata. Lihtsate probleemide korral ei ole sellest midagi, kuid keerukamate probleemide puhul, eriti kui need tekitavad tugevaid tundeid, võib läbimõeldum lähenemine kasuks tulla.

Selle töölehe abil saad läbimõeldud probleemilahendust harjutada. Vali üks probleem, mille lahendamisega sooviksid süstemaatiliselt tegeleda ja täida sellele mõeldes töölehe lahtrid. Harjutamiseks sobib selline probleem, mis ei tekita sinus liiga tugevaid emotsioone ja mille lahendamine on vähemalt osaliselt sinu kontrolli all.

 Lae alla PROBLEEMILAHENDUSE TÖÖLEHT