Avaleht

päis

Tere tulemast emotsioonide juhtimise õpiobjekti! Mõtestame siin lahti, millest emotsioonid koosnevad ja kuidas seda teadmist kasutades oma emotsionaalseid reaktsioone paremini juhtida. 

Täpsemalt loodame, et siin pakutavate teadmiste ja harjutuste najal:

►  Saad paremini aru, kuidas emotsioonid tekivad.

►  Mõistad, et emotsioonide juhtimiseks on mitmeid võimalusi ning oskad neid kaardistada.

►  Oled proovinud enda jaoks uusi emotsiooniregulatsiooni tehnikaid.

►  Mõistad, millised emotsiooniregulatsiooni tehnikad on kasulikud pigem lühiajaliselt. 

►  Oskad märgata oma emotsiooniregulatsiooni harjumusi ning nende tugevusi ja nõrkusi.

Õpiobjekt on jaotatud teemaplokkidesse, millest igaühes saad vaadata lühikest loengut ja õpitut töölehti ning juhendeid kasutades ka järele proovida.

Õpiobjekti autorid

Helen Uusberg on Tartu Ülikooli afektiivpsühholoogia teadur ja eksperimentaalpsühholoogia lektor. Ta uurib emotsioonide reguleerimise mehhanisme ja dünaamikat ning nende seoseid vaimse tervise ja heaoluga. Ta on kaitsnud psühholoogia doktorikraadi Tartu Ülikoolis ning tal on väljaõpe kognitiiv-käitumisteraapias.

Maria Krajuškina on Tartu Ülikooli doktorant-nooremteadur. Oma uurimistöös keskendub ta tõlgenduse muutmise mehhanismidele ja positiivsete emotsioonide suurendamisele. Lisaks on Maria käesolevalt läbimas psühholoog-nõustaja kutseaastat ja töötab psühholoogina Seksuaaltervise Nõuandlas.

Andero Uusberg on Tartu Ülikooli afektiivpsühholoogia kaasprofessor. Ta uurib ja õpetab inimese käitumist reguleerivaid mehhanisme nagu emotsioonid, motivatsioon ja eneseregulatsioon. Andero on ka TÜ magistrikava “Rakenduslik käitumisteadus” programmijuht. Ta on kaitsnud psühholoogia doktorikraadi Tartu Ülikoolis ning töötanud järeldoktorina Stanfordi Ülikooli emotsioonide regulatsiooni laboris.

Kõik autorid tegutsevad Tartu Afekti ja Regulatsiooni Uurimisrühmas.