Teismeliste keel Eestis (TeKE)

Tegemised

ingl k ettekanne13.10.2022

Tartus Emakeele seltsi kõnekoosolekul sai kuulata TeKE uurimisruhma ettekandeid teismeliste keele teemal. Kavas oli neli ettekannet erinevatel teemadel nagu inglise keele kasutus, intensiivistajad ning suhtluspartiklid teismeliste keeles. Ettekannetele järgnes noortekeele teemaline arutelu. 


02.08.2022mainz

TeKE töörühma liikmed osalesid Saksamaal Mainzis toimunud konverentsil Methods in Dialectology (Methods XVII) ettekandega Teenagers’ language in Estonia: the use of English in a newly compiled corpus. Ettekande abstrakt.


instagram20.07.2022

Ühel juulinädalal oli Tartu ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse Instagram pühendatud TeKE-le! Vaata instituudi postitusi ja story‘sid.


28.06.2022

TeKE lõi kaasa Eesti Kirjandusmuuseumis toimunud noorteadlaste vestlusringis. Töörühma liige Mari-Liis Korkus pidas ettekande teemal “Kuidas uurida noortekeelt?” Vestlusringis osales kümmekond 2022. aasta õpilaste teadusfestivali humanitaarvaldkonnas silma paistnud noort, kes kuulasid lisaks keeleteadusele ettekandeid ka kirjandusteadusest ja folkloristikast.


erü kevadkonverents17.06.2022

TeKE uurimisruhma liikmed osalesid kolme ettekandega Tallinnas 19. rakenduslingvistika kevadkonverentsil Keele mõju: andmetest tõendatud teadmuseni. Ühes ettekandes keskenduti inglise keele kasutusele TeKE korpuseandmetes võrrelduna täiskasvanute keelekasutusega, kaks ettekannet puudutasid inglise keele kasutust ja selle põhjuseid eesti sisuloojate keeles. Loe lähemalt!


omakeel14.06.2022

Värkes Oma Keele numbris on ilmunud TeKE projekti tutvustav artikkel “Rahvateadusega noortekeelt kogumas”. Aive Mandel, Kristiina Praakli, Virve-Anneli Vihman ja Kadri Koreinik kirjutavad teismeliste keelekasutuse uurimise aktuaalsusest ning noorte kaasamisest keeleandmete kogumisel. Loe artiklit!​​​​


09.06.2022

TeKE keeleandmete põhjal ning töörühma liikmete juhendamisel said täna kaitstud kaks bakalaureusetööd. Triin Aasa lõputöö kannab pealkirja “Intensiivistajad eesti noortekeeles” (juhendaja Liina Lindström), Elis-Marii Anton kaitses töö teemal “Lühendite kasutus noorte netikeeles” (juhendajad Virve-Anneli Vihman ja Kristiina Praakli).


htg13.05.2022

TeKE külastas Tartu Hugo Treffneri Gümnaasiumi. Rääkisime 10. ja 11. klasside õpilastega keeleteadlaste tööst ja teismeliste keele uurimisest ning arutasime üheskoos, mis iseloomustab noorte keelekasutust. Loe lähemalt!

 


Nooruse Kool12.04.2022

Kuressaare Nooruse Kooli ajaleht “Nooruse Meridiaan” kirjutab oma kooli õpilaste kogemustest TeKE projekti keelesaadikutena: Keelesaadikuks olemine oli huvitav, meeldejääv ning tõstis enesekindlust.

 


sonapilv18.03.2022

TeKE külastas Saaremaa Gümnaasiumi ja Kuressaare Nooruse Kooli. Emakeelepäevaga algaval nädalal külastasime koole, kus õpivad meid andmete kogumisel abistanud noored ehk keelesaadikud. Kristiina Praakli meie töörühmast jõudis kahe päeva jooksul, 17. ja 18. märtsil õpetaja Marit Tarkini kutsel kohtuda lausa kahe Saaremaa kooli õpilaste ja õpetajatega. Loe lähemalt!


katoliku16.03.2022

TeKE külastas Tartu Katoliku Hariduskeskust. Emakeelepäevaga alanud nädalal külastasid TeKE töörühma liikmed projektis kaasa löönud koole. Tartu Katoliku Hariduskeskuses käisid Virve Vihman, Mari-Liis Korkus ja Annaliis Tenisson. Loe lähemalt!


TeKETaKo14.03.2022

TeKE külastas emakeelepäeva puhul Antsla Gümnaasiumi. Emakeelepäevaga sai alguse TeKE koolikülastuste nädal, mil külastasime meie projektis andmete kogumisel kaasa löönud koole. Esimesena jõudsime päris õigel emakeelepäeval Antslasse, kus õpivad ka mitmed TeKE projekti keelesaadikud – meie kaastöölised teismeliste keeleandmete kogumisel. Loe lähemalt!


juutuuberid_25.03.2022

Töötuba “Juutuuberite keel: kas estonglish?”. Märtsi lõpus olid TÜ eesti ja üldkeeleteaduse instituudis külas emakeeleolümpiaadi lõppvooru jõudnud õpilased. Muu hulgas oli neil võimalus osaleda  sisuloojate eesti-inglise koodivahetusele keskenduvas töötoas. Loe lähemalt!


YTTeKE uurib Eesti sisuloojate keelekasutust. 2021. aasta lõpus võrsus TeKE uurimisruhmast eraldi töörühm eesmärgiga uurida Eesti juutuuberite keelekasutust. Loe lähemalt!


TY teaduskoolTeKE osaleb 2021/2022 õppeaastal Tartu Ülikooli teaduskooli programmis “Talendid Tartusse. Muu hulgas lubab see programm gümnaasiumis riigieksamitulemuste või olümpiaadil osalemisega silma paistnud vastsel üliõpilasel kohe pea ees teadusprojekti sukelduda. TeKE uurimisruhmaga liitus selle programmi kaudu eesti ja soome-ugri keeleteaduse esimese kursuse üliõpilane Annaliis Tenisson. Kuidas möödus Annaliisi esimene semester TeKE uurimisruhmas, saab lugeda  eesti ja üldkeeleteaduse instituudi blogist: Esmakursuslasena teadustööd tegemas – kuidas nii?