Medicina

Kategooria veebilehestike arv - 41.
Teadmised hammaste hoolduse eripära kohta erinevatel eluperioodidel võiksid olla igal inimesel, et hoolitseda enda ja oma lähedaste eest.
Autor: Rita Nõmmela, Mare Saag, Riina Runnel, Jana Olak
Viimati muudetud: 01.08.2022
Käesolev lehestik koondab meditsiiniteaduste valdkonna erialadele olulise digipädevuse õpivara.
Viimati muudetud: 06.05.2021
Veebilehel avaldatakse parim teadmine tõendusest covid-19 nakkuse kohta. Tõenduseks on eeskätt kliinilised teadusuuringud aga ka eksperthinnang (educated opinion) erinevate allikate sünteesist. Informatsioon on suunatud elanikele lühemas vormis ja lihtsamas sõnastuses nii eesti kui vene keeles ning meedikutele koos põhjalike selgitustega ja viidetega allikatele.
Autor: Veebilehte toimetab ja täiendab Tartu Ülikooli arstiteaduskond.
Viimati muudetud: 17.06.2020
Projekti tegevused keskenduvad Liikuma Kutsuva Kooli programmi arendamisele ja rakendamisele. Projekti otsene eesmärk on initsieerida ja toetada muutusi koolikultuuris üle Eesti, mis võimaldavad liikumisaktiivsusel kujuneda koolipäeva loomulikuks osaks programmi Liikuma Kutsuv Kool (LKK) põhimõtete arendamise, levitamise ja rakendamise abil ning tagada LKK tegevuste jätkusuutlikkus ning kättesaadavus. Liikumissõbralik koolikultuur loob võimalused liikumiseks kogu koolipäeva jooksul, rakendades LKK põhimõtteid aktiivse koolitee, aktiivsete ainetundide, aktiivsete vahetundide, liikumisõpetuse ja liikumist toetava koolikeskkonna ning kogu koolipere kaasamise kaudu. Pikaajaline eesmärk on tervena elatud aastate ja eeldatava eluea tõus Eesti elanikkonnas ning ebavõrdsuse vähendamine tervises suurendades liikumisaktiivsust toetavate valikute kättesaadavust laste ja noorte hulgas.
Autor: Liikumislabor
Viimati muudetud: 31.03.2020
The Clinical pharmacy e-learning programme is a 40 week online programme designed to provide an opportunity for professional development to pharmacists who work either at the hospital- or community pharmacy.
Autor: Jana Lass,Marika Saar
Viimati muudetud: 24.01.2020
BeSt programmi toetusel loodud minikursus annab ülevaate tänapäevastest rasestumisvastastest meetoditest. Kursuse läbinu teab, kuidas erinevad rasestumisvastased meetodid toimivad, millised meetodid on tõhusad ja millised mitte, milliseid lisahüvesid tervisele ja elukvaliteedile võib ühe või teise meetodi kasutamisest saada ja millised on võimalikud riskid. Kursus on jõukohane ka ilma meditsiinilise hariduseta inimestele, kuid kasuks tulevad põhiteadmised inimese bioloogiast ja paljunemisest.
Autor: Kai Part, Made Laanpere
Viimati muudetud: 01.08.2022
Tartu Ülikooli seksuaaltervise uuringute keskuse eesmärk on oma tegevuste kaudu aidata kaasa positiivsetele muutustele Eesti elanikkonna seksuaal- ja reproduktiivtervises. Soovime olla professionaalseks koostööpartneriks erinevatele huvigruppidele, sh riigiasutustele, ettevõtetele ja teistele organisatsioonidele, pakkudes nõustamist ja teavet tõenduspõhiste sekkumiste väljatöötamiseks. Keskuse tegevussuunad on teadusuuringud, valdkonna indikaatorite väljatöötamine ja analüüs, koolitused, arendustegevus ja avalikkusele suunatud teavitustöö. Hetkel keskendume peamiselt Eesti elanike seksuaaltervise mõjurite uurimisele, seksuaalhariduse edendamisele ja seksuaalvägivallaga seotud teenuste arendamisele ja analüüsile.
Autor: Kai Part, Made Laanpere, Helle Karro
Viimati muudetud: 01.08.2022
efs
Viimati muudetud: 09.01.2020
Me kõik tarvitame vahel ravimeid - mina, Sina, meie pered, sõbrad, tuttavad. Elame ajas, kus ravimid on kättesaadavad, nende ohutus, efektiivsus ja kvaliteet on kontrollitud. Samal ajal on ka tohutu infohulk meist vaid ühe näpuliigutuse kaugusel, kuid kaugeltki kogu see informatsioon ei ole õige. Seepärast on oluline, et igaühel meist oleksid põhiteadmised ravimite kohta, et oskaksime eristada tõde ja väära ning seeläbi kaitsta enda ja oma lähedaste tervist. Ja just sellist põhiteadmist ravimite kohta püüabki e-kursus “Ravimitest maakeeli” Sulle anda.
Autor: Ain Raal, Daisy Volmer, Karin Kogermann, Kersti Teder, Janne Sepp
Viimati muudetud: 01.08.2022

Lehed