Eesti samblasõbrad

Harilik valvik (Leucobryum glaucum) – aasta sammal 2020

Harilik valvik sai üheksa kandidaatliigi hulgas kõige enam hääli. Hääli andis kokku 51 samblasõpra, neist 13 eelistas harilikku valvikut, üsna kannul olid sulgjas õhik (11 häält) ja harilik lehviksammal (9 häält). Harilik valvik esineb Eestis peamiselt mandri lääneosas ja saartel. Ka Euroopas on ta rohkem levinud merelisema kliimaga lääneosas. Herbaarandmete põhjal on harilik valvik Eestis olnud laialdaselt levinud, kuid praeguseks on liik mitmetest vanematest leiukohtadest kadunud. Senine teadaolev idapoolseim leiukoht on Endla looduskaitsealal. Harilik valvik on metsaliik, kasvades nii soostunud kui ka kuivemates okas-segametsades, kus soodsatel tingimustel võib moodustada kõrgeid valkjaid mättaid ning paistab seetõttu metsas liikujale ka kergesti silma. Dekoratiivse välimuse tõttu on ta kasutamist leidnud aianduses üle Euroopa ning liigi ülemäärase kasutamise kaitseks on ta kantud Euroopa Loodusdirektiivi V lisa liikide nimekirja. See on ka üks põhjuseid, miks liik on ka Eestis kaitse alla võetud (LK III kaitsekategooria) ning arvatud  metsa vääriselupaikade tunnusliikide hulka.

Loe lisaks: https://tartu.postimees.ee/6849860/aasta-samblaks-2020-valitud-harilikule-valvikule-meeldib-mereline-kliima

https://looduskalender.ee/n/node/4072

Foto allikas: plutof.ut.ee, foto autor – Kai Vellak, TU169881