Eesti samblasõbrad

„Eesti turbasamblad“ teine, täiendatud trükk on ilmunud!

Raamat sisaldab 40 Eestis praeguseks teadolevat turbasamblaliiki. Väljaandesse on lisatud uute liikide kirjeldused, koostatud täpsemad levikukaardid kõigi liikide kohta ning uuendatud palju fotosid. Kaasajastatud on ka üldosa, turbasammalde taksonoomilist käsitlust ja liikide määramistabeleid.

Soovime, et see raamat oleks jätkuvalt heaks teekaaslaseks õppuritele, teadlastele, looduskaitsjatele ja kõigile loodusehuvilistele rännakutel turbasammalde maailmas, mis avab ukse esmapilgul nii sarnaste turbasamblaliikide mitmekesisusse ja pakub äratundmisrõõmu.

Kai Vellak, Nele Ingerpuu ja Edgar Karofeld

Eesti turbasamblad