Eesti samblasõbrad

Sammalde herbaariumid Eestis

Eestis on neli suuremat herbaariumit, kus on hoiul ka sammalde tõendeksemplarid Eesti ja kogu maailma brüofloora kohta, kokku ligikaudu 100 000 eksemplari.

Igal teadukollektsioonil oma kindel akronüüm, mille alusel neis säilitatavaid eksemplare andmebaasist eElurikkus (https://natarc.ut.ee/taimekogud.php) üles leiab:

TAA – EMÜ Põllumajandus- ja Keskkonnainstituudi herbaarium. Brüoloogilises kollektsioonis on ligikaudu 26 000 eksemplari, millest suurema osa moodustab Eestist kogutud materjal. Üldherbaariumis on ligikaudu 2500 eksemplari. Lisaks on herbaariumis 10 eksikaatkogu (kokku 1258 eksemplari) ja ajaloolised kogud (ca 5500 eksemplari). Määratud tüüpeksemplare on herbaariumis viis.

TALL – Tallinna Botaanikaaia herbaarium. Sammalde herbaariumisse kuulub 22 500 eksemplari, nendest ligikaudu 18 000 on kogutud Eestist. Suurimad välismaa kogud pärinevad Venemaalt (Taimõri poolsaar) ja Austraaliast. Herbaariumis on eksemplare 1340 samblataksoni kohta.

TAM – Eesti Loodusmuuseumi herbaarium (TAM). Sammaltaimede herbaariumis on 27 400 eksemplari, millest ligi poole moodustab Eesti materjal (18 000 eksemplari). Üldherbaariumis on 8 500 eksemplari ning neljas eksikaatkogus kokku 900 eksemplari.

TU – Tartu Ülikooli Loodusmuuseumi herbaarium. Sammalde herbaariumis on ligikaudu 25 000 herbaareksemplari. Sammalde herbaariumi väärtosa moodustavad ajaloolised kollektsioonid ja 16 eksikaatkogu (ca 8000 eksemplari). Väljastpoolt Eestit kogutud materjali on ca 7000 eksemplari. Eesti sammalde kollektsioon hõlmab ligi 10 000 eksemplari umbes 520 Eestis teadaoleva samblataksoni kohta. Kogus on hoiul neli kontrollitud tüüpeksemplari.