Enne praktikat

 

Enne praktikale minekut mõtlen, millised on MINU huvid ja soovid praktikat teha!

Tutvun oma õppekava praktika eesmärgiga. 

Osalen sissejuhatavas seminaris.

Valin praktikaliigi (nt praktika välismaal, projektipraktikana, uurimisgrupis, ettevõttes või hoopis kaasjuhendajana) ja praktikabaasi. Praktikabaasi leidmisel on abiks praktikabaaside nimekiri, praktikate vahenduskeskkond, organisatsioonide kodulehed, tööpakkumised, isiklikud tutvused.

 

! Üliõpilased peavad praktikat läbides saavutama ARENGU. Arengule annad hinnangu läbi analüüsi !