Millist praktikat valida? Praktika liigid

 

Võimalik on läbida eri liiki praktikaid, erinevates töökeskkondades:

1. Praktika ettevõttes või organisatsioonis

Üliõpilane võib praktika sooritada nii avalikus, era kui ka kolmandas sektoris. Praktika toimub töökeskkonnas. Praktika pikkuseks on enamasti 1-2 kuud. Üliõpilane saab sobiva praktikakoha otsida praktikabaaside listist, tutvuda praktikapakkumistega üleülikoolilisel praktikavahenduse kodulehel, otsida praktikapakkumisi ettevõtete kodulehelt ja kontakteeruda endale huvipakkuva organisatsiooniga, uurimaks praktikate võimaluste kohta. 

 

2. Projektipraktika

Üliõpilasel on võimalus praktikat läbida projektipraktikana, liitudes vabalt valitud projektiga või esitades ise projektiidee praktikavahenduse kodulehel. Projektiideed tulevad üliõpilastelt, õppejõududelt, organisatsioonidelt. Eriti on oodatud üliõpilastepoolsed ideed. See on võimalus oma ideed ellu viia koos ägeda meeskonna ja juhendaja kaastoel. Meeskonna moodustavad üliõpilased erinevatelt erialadelt ja haridustasemetelt. Projektid kestavad enamasti ühe semestri. Projektiidee esitamise tähtajad on oktoobri ja märtsi alguses
Esita oma idee või liitu projektiga praktika.ut.ee.

Projektipraktikat iseloomustavad:

  • käed külge õppimine - lahendatakse probleeme praktilise tegevuse kaudu
  • interdistsiplinaarsus - tegutsed keskkonnas, kus kaasüliõpilased, probleemid ja väljakutsed ületavad eriala piire
  • tulevikuoskused - analüüsid tulevikuoskuste rakendamist, et olla tööturul konkurentsivõimeline
  • piirideta areng - mida ja kuidas õpid on Sinu otsustada, protsessi toetavad kindlad kriteeriumid ja Delta maja koostöövõrgustik.

 

3. Ettevõtluspraktika

Ettevõtluspraktika võimaldab üliõpilasel tegeleda õppeainetes arendatud ja koostatud äriplaani elluviimisega, mistõttu on soovituslik ettevõtluspraktika sooritada pärast ettevõtlusainete (nt Ettevõtluse alused ja äriplaan või Praktiline väikeettevõtlus) läbimist. Praktika hõlmab ettevõtte asutamise ja arendamise erinevaid astmeid, võimalust osaleda reaalsetes otsustusprotsessides, turu-uuringutes, meeskonnatöös ja suhtlemises eri institutsioonidega. Praktika käigus tuleb aru saada põhiliste ettevõtlusvormide olemusest, registreerimisest vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele ning läbi viia üks reaalne müügiprotsess või viia ellu üks ettevõtte tegevusalasid iseloomustav projektipõhine tegevus. Ettevõtte asutamine õppeprotsessi käigus on soovitav, mitte kohustuslik etapp!

 

4. Praktika sTARTUp Lab'is

STARTUp Lab (varem Ideelabor) pakub üliõpilastele suunatud eelinkubatsiooni teenuseid, sealhulgas äriideede arendusprogrammi STARTER, kaasates ettevõtjaid ja start-up maastikul kogenud mentoreid. STARTUp Lab on koht, kus põnevatele probleemidele üheskoos uudseid lahendusi leida ning neid ellu viia. Oodatud on kõik, kes tahavad leida oma teadmistele praktilist rakendust ning tutvuda ja töötada koos inimestega erinevatelt erialadelt nii ülikooli seest kui väljast. 
Vaata lisa: https://startuplab.ut.ee/et

sTARTUpLab

5. Praktika uurimisgrupis

Üliõpilane osaleb uurimisgrupi töös teatud ülesande lahendamiseks. Uurimisgrupil on ülikoolipoolne juhendaja ja uurimisgrupis tehtavale praktikale kehtivad samad tingimused nagu ettevõttes tehtavale praktikale. Kestuseks on enamasti 1-2 kuud. Uurimisgrupis praktika läbimine toetab kindla teema sügavamate teadmisteni jõudmist ning üliõpilase motivatsioonile aitab kaasa, kui uurimisgrupi teema ühildub üliõpilase huvidega. Uurimisgrupis kaasa löömine tugevdab üliõpilase uurimisoskust ja aitab kaasa praktilise uurimistöö kogemuse saamisele. 

 

6. Praktika juhendajana (teise üliõpilase praktika juhendamine)

Praktikat saavad juhendajana sooritada magistriõppe üliõpilased. Üliõpilane juhendab teise üliõpilase praktikat või kaasjuhendab projektipraktikat koos ülikoolipoolse õppejõuga. Enne praktika juhendajaks hakkamist tuleb läbida seminar, kus räägitakse olulisematest aspektidest praktika juhendamisel. Juhendajana praktika läbiviimine eeldab järgmisi pädevusi:

  • juhendamise oskus
  • suhtlemisoskus
  • ajaplaneerimine
  • meeskonnatöö
  • tagasiside andmise oskus.

 

7. Praktika välismaal

Praktika sooritamine välismaal annab silmapaistva rahvusvahelise ja kultuuridevahelise kogemuse koos rahvusvaheliste kontaktidega, mis on suureks eeliseks tööturul. Lisaks hea võimaluse arendada võõrkeelt. Välismaise praktika kohta uuri siit: https://www.ut.ee/et/oppimine/erasmus-programmi-toel-euroopasse-praktikale 

Üliõpilaste välismaise praktika ja õppimise vahendamisega tegeleb mitu rahvusvahelist organisatsiooni. NB! Erafirmade kaudu praktikale minnes tuleb kindlasti enne lepingu sõlmimist see korralikult läbi lugeda ja mõelda, kas pakutakse võimalust, kus saate rakendada nii erialaseid kui tulevikuoskusi. Näiteks – kui alguses on suusõnaliselt juttu, et saate praktikakoha ja valdkonna ise valida, siis kontrollige, kas lepingus on samamoodi. Kui leping on väga üldsõnaline, tehke ettepanek just Teile vajalikud punktid sinna lisada. Mõnes riigis on praktika sooritamiseks ettevõtte juures vaja ka tööluba, uurige seda kindlasti enne minekut.