Juhendajale

Praktika (vt ka praktika.ut.ee) on õppeaine, kus üliõpilane rakendab olemasolevaid ja omandab uusi teadmisi ja oskusi töökeskkonnas ülesandeid lahendades. Praktikal on kolm osapoolt: üliõpilane, ülikoolipoolne juhendaja ja praktikabaasi juhendaja. Praktikal on kaks olulist eesmärki: toetada õpitu rakendamist ning üliõpilase arengut. Täpsema praktika eesmärgi sõnastab üliõpilane, mis kooskõlastatakse ülikooli ja praktikabaasi poolt praktika alguses. Eesmärgi ja ülesannete sõnastamisel peab üliõpilane lähtuma SMART mudelist.

Kuidas korraldada praktikat nii, et see toetaks kolmepoolset koostööd ja rahulolu? 

nool alla

Kasulikud nõuanded ülikooli juhendajale

Miks juhendada praktikaid?

Koostöö organisatsioonidega.

Ideede juurdevool ja sisend õppekavadesse.

Oma õppekava turundamine.

 

Soovitused ülikooli juhendajale:  

Tunne praktikaprotsessi ning vastuta praktikakorralduse eest. 

Planeeri praktika ajaline asetus õppekavas, praktika eesmärk ning oodatavad õpiväljundid.

Vii läbi sissejuhatav seminar, kus tutvusta praktika läbimise tingimusi (ärge unustage, et praktika on samasugune aine nagu muud ained õppekavas). 

Nõusta praktikakoha leidmisel.

Toeta üliõpilase praktika eesmärgi ja ülesannete sõnastamist. 

Aita vajadusel lahendada nii üliõpilase kui ka praktikabaasi juhendajal praktikaga tekkinud probleeme.

Anna üliõpilasele tagasisidet praktika jooksul. 

Vii läbi praktika lõpuseminar (sh tagasiside eneseanalüüsile).

NB! SVMJ.02.014.Projektipraktikal korraldatakse ja viiakse läbi seminarid majandusteaduskonna poolt, kes vastutab ka praktikakorralduse eest (sh praktika eesmärgi ja õpiväljundite sõnastamine).

 

Kasulikud nõuanded praktikabaasi juhendajale

Miks pakkuda üliõpilastele praktikabaasi kohta?

Hoiad kokku kulusid värbamisprotsessilt.

Leiad enda organisatsiooni motiveeritud tulevase töötaja. 

Koostöö Baltimaade nr 1 ülikooliga.

⇒ Sisend uutele ja mitmekesistele ideedele, vaatenurkadele.

 

Soovitused praktikabaasi juhendajale:

Tutvusta organisatsiooni ja seal töötavaid inimesi.

Kooskõlasta ja vaata üle üliõpilase praktika eesmärgid ja ülesanded (projektipraktikal vaata üle projekti täpsem eesmärk).

Toeta üliõpilast tema eesmärkide ja ülesannete saavutamisel.

Vähemalt 1 kord nädalas anna üliõpilasele konstruktiivset tagasisidet nii, et ta õpiks veel (ideaalis oleks igapäevane väike tagasiside tehtud tööle).

Toeta üliõpilase efektiivset ajakasutust, töövahendite kasutamist, õigete töövõtete omandamist, tööprotsesside mõtestamist ja tööde planeerimist.

Julgusta üliõpilast küsima küsimusi ja otsima vastuseid.

Ole igas olukorras toetav ja sõbralik, aga ära lase tal ennast mugavalt tunda.

Jaga enda teadmisi ja oskusi.

Ole nõudlik ja suuna üliõpilast vastutust võtma.

Probleemide korral teavita ülikoolipoolset juhendajat.

Anna praktika lõpus kokkuvõttev tagasiside üliõpilase sooritusele ning praktika korraldusele.

Võimalusel osale praktika lõpuseminaril.