Infootsingu põhimõtted

Liitotsing

Saab kasutada ka täpsemat otsingut, mida Eesti andmebaasides nimetatakse liitotsinguks (ingl k enamasti Advanced Search), kus saab ette anda, millisel väljal otsitav sõna peab esinema. See on hea võimalus oma otsingut suunata. Nii leiate nt
* ühe autori töid;
* artikleid mingist kindlast ajakirjast;
* raamatuid-artikleid pealkirjade järgi;
* artikleid mingis keeles.

Otsinguväljade vahele saab valida Boole’i operaatoreid AND, OR või NOT. 

Näide: EBSCO andmebaaside liitotsing.

ebscoliitotsing.png